Peugeot 207: Menu "SETUP"

Menu SETUP


Języki

To menu pozwala wybrać język wyświetlanych informacji: Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Holenderski, Polski, Portugalski, Turecki * .

Data i godzina

To menu pozwala ustawić datę i godzinę, format daty, format godziny (patrz rozdział "Audio i telematyka" lub specjalna instrukcja przekazana wraz z dokumentacją pokładową).

Parametry wyświetlania

To menu pozwala ustawić jasność ekranu, kalibrację kolorów ekranu oraz kolor mapy (tryb dzień/noc lub automatyczny).

Parametry pojazdu

To menu pozwala włączyć lub wyłączyć niektóre funkcje prowadzenia i komfortu:

Jednostki

To menu pozwala wybrać jednostki: temperatury (C lub F) i zużycia paliwa (km/l, l/100 lub mpg).

Parametry systemu

To menu pozwala przywrócić ustawienia fabryczne, wyświetlić wersję oprogramowania oraz aktywować funkcję przewijania tekstu.

Ze względów bezpieczeństwa konfi gurację ekranów wielofunkcyjnych należy bezwzględnie wykonywać po zatrzymaniu samochodu.

Przełączniki

Aby na panelu WIP Nav wybrać określoną aplikację należy:  nacisnąć odpowiedni przycisk "RADIO" , "MUSIC" , &q ...

Komputer pokładowy

System podaje bieżące informacje na temat wykonywanej trasy (zasięg na paliwie pozostałym w zbiorniku, zużycie paliwa, ...). ...

Categorie