Peugeot 207: Klimatyzacja automatyczna

Peugeot 207 –> Komfort –> Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja automatyczna


Klimatyzacja działa wyłącznie przy pracującym silniku.

Osuszanie - odmrażanie tylnej szyby

Przycisk sterowania znajduje się na panelu systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Włączenie Osuszanie - odmrażanie tylnej szyby działa wyłącz ...

Automatyczny tryb pracy

1. Program automatyczny "komfort" Należy wcisnąć przycisk " AUTO" . Wyświetli się symbol "AUTO" . Zaleca się ...

Categorie