Peugeot 207: Ekran monochromatyczny C (z wip sound)

Peugeot 207 –> Kontrola jazdy –> Ekran monochromatyczny C (z wip sound)

Wyświetlanie na ekranie

Wyświetlanie na ekranie


Wyświetla następujące informacje:

Komunikaty ostrzegawcze, np. : "Antipollution faulty" (Usterka systemu emisji spalin) lub informacyjne, np.: "Auto lamps active" (Automatyczne włączanie świateł aktywne) są wyświetlane czasowo.

Mogą być usuwane poprzez naciśnięcie przycisku " ESC ".

Obsługa

Obsługa


Za pomocą panelu radioodtwarzacza można:

Menu główne

Menu główne


Menu "Audio functions" (Funkcje audio)

Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony, po wybraniu tego menu można włączyć lub wyłączyć funkcje związane z użytkowaniem radioodtwarzacza (RDS, REG, RadioText) lub CD (introscan, odtwarzanie losowe, powtarzanie CD).

Szczegółowe informacje na temat aplikacji "Audio functions" znajdują się w części WIP Sound w rozdziale "Audio i Telematyka".

Menu "Trip computer" (Komputer pokładowy)

Po wybraniu tego menu można sprawdzić informacje dotyczące stanu samochodu (historia alarmów, stan funkcji...).

Dziennik alarmów

Dziennik zawiera aktywne komunikaty alarmowe i wyświetla je sukcesywnie na ekranie wielofunkcyjnym.

Stan funkcji

Lista włączonych lub wyłączonych funkcji samochodu.

Wpisanie dystansu do miejsca docelowego

Można wpisać przybliżony dystans do miejsca docelowego.

Wpisanie dystansu do miejsca docelowego


Wpisanie dystansu do miejsca docelowego


Wpisanie dystansu do miejsca docelowego


Menu "Personalisation-Configuration" (Personalizacja - Konfiguracja)

Menu Personalisation-Configuration


Menu Personalisation-Configuration


Po wybraniu tego menu mają państwo dostęp do następujących informacji:

Określenie parametrów samochodu

Po wybraniu tego menu można włączyć lub wyłączyć następujące wyposażenie:

Przykład: regulacja czasu oświetlenia towarzyszącego

Określenie parametrów samochodu


Określenie parametrów samochodu


Określenie parametrów samochodu


Konfi guracja wyświetlacza

Po wybraniu tego menu można wykonać następujące ustawienia:

Wybór języka

Po wybraniu tego menu, można zmienić język wyświetlania na ekranie (Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Holenderski, Portugalski, Portugalski- Brazylijski, Turecki * ).

Menu "Telephone" (Telefon)

Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony, po wybraniu tego menu można skonfi gurować zestaw głośnomówiący Bluetooth (połączenie), przeglądać różne katalogi (lista połączeń, usługi...) oraz przeprowadzić komunikację (odebrać połączenie, zakończyć połączenie, połączenie oczekujące, tryb sekretny...).

Szczegóły dotyczące aplikacji "Telephone" znajdują się w części WIP Sound w rozdziale "Audio i Telematyka".

Ze względów bezpieczeństwa konfi guracja ekranów wielofunkcyjnych przez kierowcę powinna odbywać się bezwzględnie po zatrzymaniu samochodu.

Ekran monochromatyczny a (z wip sound)

Wyświetlanie na ekranie Wyświetla następujące informacje:  godzina,  data,  temperatura zewnętrzna * (miga w przypadku mo& ...

Ekran kolorowy 16/9 (WIP Nav)

...

Categorie