Peugeot 207: Ekran monochromatyczny a (z wip sound)

Peugeot 207 –> Kontrola jazdy –> Ekran monochromatyczny a (z wip sound)

Wyświetlanie na ekranie

Wyświetlanie na ekranie


Wyświetla następujące informacje:

Komunikaty ostrzegawcze, np. : "Antipollution faulty" (Usterka systemu emisji spalin) lub informacyjne, np.: "Auto lamps active" (Automatyczne włączanie świateł aktywne) są wyświetlane czasowo.

Mogą być usuwane poprzez naciśnięcie przycisku "ESC" .

Obsługa

Obsługa


Za pomocą panelu radioodtwarzacza można:

Menu główne

Menu główne


Radio-CD

Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony, po wybraniu "Radio-CD" można włączyć lub wyłączyć funkcje związane z użytkowaniem radioodtwarzacza (śledzenie stacji RDS, tryb REG) lub CD (introscan, odtwarzanie losowe, powtarzanie CD).

Szczegółowe informacje na temat aplikacji "Radio-CD" znajdują się w części WIP Sound w rozdziale "Audio i Telematyka".

Konfi guracja samochodu


Konfi guracja samochodu

Konfi guracja samochodu


Menu "Confi g vehic" umożliwia włączenie lub wyłączenie następujących elementów:

Opcje

Po wybraniu menu "Options" można otworzyć program diagnostyczny, sprawdzający stan wyposażenia (aktywny, nieaktywny, usterka).

Regulacja wyświetlacza

Menu "Display Confi guration" (Konfi guracja wyświetlacza) umożliwia dostęp do następujących parametrów:

Regulacja wyświetlacza


Regulacja wyświetlacza


Języki

W menu "Choice of language" (Wybór języka): można wybrać język wyświetlacza (francuski, włoski, holenderski, portugalski, portugalski-brazylijski, niemiecki, angielski, hiszpański).

Jednostki

Menu "International parameters" (Parametry międzynarodowe) umożliwia zmianę parametrów:

Ze względów bezpieczeństwa konfi gurację ekranów należy wykonywać bezwzględnie na postoju, po zatrzymaniu pojazdu.

Ekran monochromatyczny a (bez wip sound)

Wyświetlanie na ekranie Wyświetla następujące informacje:  godzina,  data,  temperatura zewnętrzna * (miga w przypadku mo& ...

Ekran monochromatyczny C (z wip sound)

Wyświetlanie na ekranie Wyświetla następujące informacje:  godzina,  data,  temperatura zewnętrzna * (miga w przypadku mo& ...

Categorie