Mazda 2: Zamki drzwi

Mazda 2 –> Poznaj swoją Mazdę –> Drzwi i zamki –> Zamki drzwi

OSTRZEŻENIE

Zawsze zabieraj dzieci lub zwierzęta ze sobą lub pozostaw pod opieką odpowiedzialnych osób: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia bez opieki w zaparkowanym samochodzie jest niebezpieczne.

Podczas upałów temperatura wewnątrz samochodu jest tak wysoka, że może spowodować udar mózgu lub nawet śmierć.

Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci. Trzymaj klucze w miejscu, w którym dzieci ich nie znajdą i nie będą mogły się nimi bawić: Pozostawienie dzieci w samochodzie wraz z kluczem jest niebezpieczne.

Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

Zawsze zamykaj wszystkie okna, blokuj drzwi i zabieraj klucz ze sobą, gdy pozostawiasz samochód bez opieki: Pozostawienie nie zamkniętego samochodu jest niebezpieczne, ponieważ dzieci mogą samodzielnie zablokować drzwi w nagrzanym samochodzie, co w konsekwencji może spowodować ich śmierć. Nie zamknięty samochód jest także łatwym celem dla złodziei i intruzów.

Po zamknięciu drzwi zawsze sprawdź, czy zostały prawidłowo zablokowane: Niedokładne zamknięcie drzwi jest niebezpieczne. Podczas jazdy z niedokładnie zamkniętymi drzwiami, drzwi mogą się niespodziewanie otworzyć, powodując wypadek.

Zawsze obserwuj otoczenie zanim otworzysz drzwi samochodu: Nagłe otwieranie drzwi jest niebezpieczne. Można w ten sposób uderzyć w przejeżdżający samochód lub pieszego, powodując wypadek.

Blokowanie, odblokowywanie kluczem

Gdy drzwi kierowcy zostaną zablokowane kluczem, pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika także automatycznie się zablokują. Wszytkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokowują się, gdy drzwi po stronie kierowcy zostaną odblokowywane przy użyciu kluczyka.

Aby zablokować, przekręć klucz w stronę przodu samochodu, aby odblokować, przekręć klucz w stronę tyłu samochodu.

Blokowanie, odblokowywanie kluczem


System podwójnego blokowania

System podwójnego blokowania zaprojektowany został tak, aby uniemożliwić otwarcie drzwi od wewnątrz osobie, która włamała się do samochodu.

W przypadku jakiegokolwiek problemu z systemem podwójnego blokowania skontaktuj się ze specjalistą, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie uaktywniaj systemu podwójnego blokowania, gdy pasażerowie, a szczególnie dzieci, pozostają w samochodzie: Uaktywnienie systemu, gdy pasażerowie, a szczególnie dzieci pozostają w samochodzie, zagraża bezpieczeństwu. Pasażerowie nie będą mogli otworzyć drzwi od wewnątrz. Znajdą się w pułapce i zostaną narażeni na wysoką temperaturę. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Jak uaktywnić system

1. Zamknij wszystkie szyby.

2. Wyjmij klucz z włącznika zapłonu i zabierz z sobą.

3. Zamknij wszystkie, drzwi i pokrywę bagażnika.

4. Włóż klucz do zamka drzwi kierowcy, obróć go w pozycję blokowania, a następnie z powrotem w środkową pozycję. Następnie obróć go ponownie w pozycję blokowania w ciągu 3 sekund.

Jak uaktywnić system


UWAGA

5. Lampka sygnalizacyjna włączy się na około 3 sekundy, aby zasygnalizować, że system został uzbrojony.


UWAGA

Systemu nie można uaktywnić, gdy drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte.

Jak wyłączyć system

Odblokuj drzwi kierowcy lub obróć włącznik zapłonu w pozycję ON.

UWAGA

Jeżeli zasilanie zostanie przerwane (przepalony bezpiecznik lub odłączony akumulator) system można wyłączyć tylko poprzez odblokowanie drzwi kluczem.

Blokowanie, odblokowywanie za pomocą przycisku żądania (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Posiadając przy sobie klucz można zablokować/odblokować wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika, naciskając przycisk żądania.

Blokowanie, odblokowywanie za pomocą przycisku żądania (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)


Aby zablokować

Aby zablokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania.

Światła awaryjne migną jeden raz.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany jeden raz.

Aby odblokować

Aby odblokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania.

Światła awaryjne migną dwa razy.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany dwa razy.

UWAGA

1. Wyłącz zapłon i zamknij wszystkie drzwi oraz pokrywę bagażnika.

2. Otwórz drzwi po stronie kierowcy.

3. W ciągu 30 sekund od otwarcia drzwi po stronie kierowcy naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk LOCK w kluczu.

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną zablokowane i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy na aktualnie ustawionej głośności. (Jeśli w danym momencie sygnał dźwiękowy jest wyłączony, nie zostanie on wyemitowany).

Ustawienie zmienia się za każdym razem, kiedy zostaje naciśnięty przycisk LOCK w kluczu, a sygnał dźwiękowy uaktywnia się na ustawionej głośności. (Jeśli sygnał dźwiękowy jest wyłączony, nie zostanie on wyemitowany).

4. Zmiana ustawienia zostanie zakończona, jeśli wykonano jedną z poniższych czynności:

(Funkcja samoczynnego blokowania) W przypadku zamknięcia wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika, gdy klucz zaawansowany znajduje się w zasięgu działania, emitowany jest sygnał dźwiękowy. Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zamykane są automatycznie po około trzech sekundach, jeśli klucz zaawansowany znajduje się poza zasięgiem działania. Światła awaryjne migną raz. (Jeśli kierowca znajduje się w zasięgu działania, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną automatycznie zablokowane po 30 sekundach). Jeżeli znajdziesz się poza zasięgiem działania, zanim drzwi i pokrywa bagażnika zostaną całkowicie zamknięte, lub inny klucz znajduje się w samochodzie, wtedy funkcja samoczynnego blokowania nie zadziała. Przed pozostawieniem samochodu upewnij się zawsze, czy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte i zablokowane. Funkcja samoczynnego blokowania nie zamyka szyb sterowanych elektrycznie.

Funkcja samoczynnego ponownego blokowania Po odblokowaniu przyciskiem żądania wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną automatycznie ponownie zablokowane, jeśli jedna z poniżej podanych czynności nie zostanie wykonana w ciągu około 30 sekund. Jeśli Twój samochód posiada system alarmowy, światłą awaryjne migną celem potwierdzenia.

Czas wymagany do automatycznego zablokowania drzwi można zmieniać.

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na stronie 9-13.

Blokowanie, odblokowywanie nadajnikiem

Wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika można zablokować lub odblokować, używając nadajnika systemu centralnego zamka. Patrz rozdział "Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem" (strona 3-3).

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokowania, o ile wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte.

Ich odblokowanie następuje po naciśnięciu przycisku odblokowywania.

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi


UWAGA

Gdy którekolwiek drzwi są otwarte, drzwi i pokrywy bagażnika nie można zablokować.

Funkcja automatycznego blokowania/odblokowywania

OSTRZEŻENIE

(Z przyciskiem blokowania/ odblokowywania drzwi) Nie ciągnij za wewnętrzną klamkę w drzwiach kierowcy: Pociągnięcie za klamkę wewnętrzną w drzwiach po stronie kierowcy podczas jazdy jest niebezpieczne.

Kierowca może wypaść z samochodu, jeśli drzwi zostaną przypadkowo otwarte, a to może doprowadzić do jego śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

(Bez przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi) Nie ciągnij za wewnętrzną klamkę w drzwiach przednich: Pociągnięcie za klamkę wewnętrzną w drzwiach przednich podczas jazdy jest niebezpieczne. Pasażerowie mogą wypaść z samochodu, jeśli drzwi zostaną przypadkowo otwarte, a to może doprowadzić do ich śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Funkcje automatycznego blokowania/ odblokowywania można również wyłączyć.

Zmiana ustawień funkcji automatycznego blokowania/ odblokowywania drzwi z użyciem przycisku blokowania/odblokowywania drzwi

Ustawienie automatycznego blokowania lub odblokowywania drzwi i pokrywy bagażnika można zmienić, wybierając jedną z funkcji opisanych w poniższej tabeli oraz posługując się przyciskiem blokowania/odblokowywania drzwi na panelu drzwi.

UWAGA

Numer funkcji Funkcja*1
1 Funkcja automatycznego blokowania drzwi jest wyłączona.
2 Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.
3 Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h. Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują sie po zmianie statusu włącznika zapłonu z ON na OFF.
4 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON i dźwignia zmiany biegów przesuwana jest z pozycji (P) na jakąkolwiek inną, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie.
5 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON i dźwignia zmiany biegów przesuwana jest z pozycji (P) na jakąkolwiek inną, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie.

Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów na pozycję (P), gdy włącznik zapłonu przestawiono w położenie ON, wszystkie drzwi/pokrywa bagażnika odblokują się automatycznie

6 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.

Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów na pozycję (P), gdy włącznik zapłonu przestawiono w położenie ON, wszystkie drzwi/pokrywa bagażnika odblokują się automatycznie.

*1 Inne ustawienia dla funkcji automatycznego blokowania drzwi dostępne są w specjalistycznym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na stronie 9-13.

Ustawienia można zmienić zgodnie z poniższą procedurą.

1. Zaparkuj bezpiecznie samochód.

Wszystkie drzwi muszą pozostać zamknięte.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokowania na panelu drzwi po stronie kierowcy przez 20 sekund po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON i upewnij się, że usłyszałeś sygnał dźwiękowy po kolejnych około ośmiu sekundach.

4. W celu określenia numeru funkcji dla żądanego ustawienia zapoznaj się z tabelą ustawień funkcji blokowania/ odblokowywania automatycznego drzwi. Naciśnij przycisk odblokowywania na panelu drzwi po stronie kierowcy taką ilość razy, jaki numer funkcji wybrałeś (np. jeśli wybrałeś funkcję 2, naciśnij przycisk odblokowywania tylko 2 razy).

5. Trzy sekundy po dokonaniu zmiany ustawienia sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany taką ilość razy, jaki wybrano numer funkcji. (Ex. Funkcja numer 3 = 3 sygnały dźwiękowe)

(Samochody z manualną skrzynią biegów)


(Samochody z automatyczną skrzynią biegów)


UWAGA

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu dźwigni blokowania

Obsługa od wewnątrz

(Z przyciskiem blokowania/ odblokowywania drzwi)

Aby zablokować którekolwiek drzwi od wewnątrz, naciśnij dźwignię blokowania drzwi.

Aby odblokować drzwi, pociągnij ją do siebie.

Takie działanie nie uruchamia blokad w innych drzwiach.

(Bez przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi)

Gdy blokada drzwi kierowcy zostanie naciśnięta, pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika także automatycznie zablokują się. Aby odblokować je, należy dźwignię pociągnąć do siebie.


UWAGA

Gdy dźwignia blokowania drzwi jest odblokowana, widoczny jest czerwony wskaźnik.


Obsługa z zewnątrz

Aby zablokować od zewnątrz drzwi tylne oraz przednie drzwi pasażera, naciśnij dźwignię blokowania drzwi w pozycję zablokowania i zamknij drzwi (trzymanie klamki drzwi w pozycji otwartej nie jest konieczne).

Działanie takie nie uruchamia blokad w innych drzwiach.

Obsługa z zewnątrz


UWAGA

Przy blokowaniu drzwi w ten sposób:

Blokady zabezpieczające tylne drzwi przed otwarciem przez dzieci

Blokady te zabezpieczają tylne drzwi przed przypadkowym otwarciem ich przez dzieci. Używaj obu blokad za każdym razem, gdy na tylnych siedzeniach samochodu przewozisz dzieci.

Jeżeli dźwignia blokady przesunięta zostanie w pozycję blokowania przed zamknięciem drzwi, nie będzie można ich otworzyć od wewnątrz. Drzwi można jedynie otworzyć, pociągając za klamkę zewnętrzną.

Blokady zabezpieczające tylne drzwi przed otwarciem przez dzieci


Drzwi i zamki

...

Pokrywa bagażnika

OSTRZEŻENIE Nigdy nie przewoź pasażerów w bagażniku: Przewożenie pasażerów w bagażniku jest niebezpieczne. Osoby te mogą ...

Categorie