Mazda 2: Pokrywa bagażnika

Mazda 2 –> Poznaj swoją Mazdę –> Drzwi i zamki –> Pokrywa bagażnika

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przewoź pasażerów w bagażniku: Przewożenie pasażerów w bagażniku jest niebezpieczne. Osoby te mogą doznać poważnych obrażeń lub zginąć podczas gwałtownego hamowania lub wypadku.

Nie prowadź samochodu z otwartą pokrywą bagażnika: Spaliny przedostające się do wnętrza samochodu są niebezpieczne.

Otwarta podczas jazdy pokrywa bagażnika umożliwia przedostawanie się spalin do wnętrza. Spaliny zawierają CO (tlenek węgla), który jest bezbarwny, bezwonny i silnie trujący. Może spowodować utratę przytomności lub śmierć. Ponadto otwarta pokrywa bagażnika w razie wypadku może umożliwić wypadnięcie pasażerów.

Nie pozostawiaj bagażu nieodpowiednio zabezpieczonego (ułożonego w stosy) w bagażniku: W przeciwnym razie może on przemieścić się lub przewrócić, powodując obrażenia lub wypadek.

Ponadto, nie układaj bagażu tak, aby wystawał poza wysokość oparć siedzeń. Może on w ten sposób zasłonić boczne lub tylne pole widzenia.

PRZESTROGA

Otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika

Otwieranie pokrywy bagażnika (Hatchback)

Za pomocą przycisku elektrycznego otwierania

Odblokuj drzwi i pokrywę bagażnika, a następnie naciśnij przycisk elektrycznego otwierania na pokrywie i podnieś ją po zwolnieniu zatrzasku.

Za pomocą przycisku elektrycznego otwierania


UWAGA

(Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Otwieranie pokrywy bagażnika (Sedan)

Za pomocą przycisku zwalniania zdalnego

Naciśnij przycisk zwalniania.

Za pomocą przycisku zwalniania zdalnego


Za pomocą przycisku elektrycznego otwierania pokrywy bagażnika (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Pokrywę bagażnika można również otworzyć, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania.

Naciśnij przycisk elektrycznego otwierania pokrywy bagażnika, a następnie podnieś pokrywę po zwolnieniu zatrzasku.

Za pomocą przycisku zwalniania zdalnego


UWAGA

Zamykanie pokrywy bagażnika

(Hatchback)

Obniż powoli pokrywę bagażnika, korzystając z uchwytu, a następnie naciśnij oburącz na zamkniętą pokrywę.

Nie trzaskaj pokrywą. Spróbuj otworzyć pokrywę, aby upewnić się, czy jest właściwie zablokowana.

Zamykanie pokrywy bagażnika


(Sedan)

Użyj obu rąk, aby docisnąć pokrywę, dopóki zatrzask nie zablokuje się. Nie trzaskaj pokrywą. Spróbuj otworzyć pokrywę, aby upewnić się, czy jest właściwie zablokowana.

Bagażnik

Półka bagażnika (Hatchback)*

OSTRZEŻENIE

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na tylnej półce: Umieszczanie bagażu lub innych przedmiotów na półce bagażnika zagraża bezpieczeństwu. Podczas nagłego hamowania lub zderzenia przedmioty z rolety mogą spaść i uderzyć lub zranić pasażerów. Tylna półka przeznaczona jest jedynie do zasłonięcia bagażu w bagażniku i nie jest przystosowana do obciążania ciężkimi, nieprzymocowanymi przedmiotami, stanowiącymi zagrożenie bezpieczeństwa w razie wywrócenia się samochodu.

Zamocuj ciężkie przedmioty lub bagaż do podłogi bagażnika, używając zaczepów mocujących.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy bagaż i ładunek są dobrze zabezpieczone: Niezabezpieczony bagaż zagraża bezpieczeństwu podczas jazdy, ponieważ w razie gwałtownego hamowania lub zderzenia może przemieścić się i spowodować obrażenia ciała u pasażerów.

PRZESTROGA

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy bagaż i ładunek są dobrze zabezpieczone. Niewłaściwie zabezpieczony bagaż i ładunek może przemieścić się i spowodować obrażenia ciała u pasażerów.

Dostęp do bagażnika uzyskuje się po otwarciu pokrywy bagażnika i podniesieniu tylnej półki, gdy linki zamocowane są do zaczepów znajdujących się po obu stronach pokrywy.

Bagażnik


Wyjmowanie rolety

Półkę można wyjąć z samochodu, aby zwiększyć pojemność bagażnika.

1. Zdejmij końcówki linek z haków.

2. Podnieś delikatnie tylną część półki, pociągnij na zewnątrz i wyjmij z zaczepów.

Wyjmowanie rolety


3. Chwyć za przednią część półki i wyjmij ją.

Załadunek toreb golfowych (tylko Sedan)

W bagażniku zmieszczą się maksymalnie dwie torby golfowe.

1. Umieść dolną część pierwszej torby golfowej w bagażniku tak, aby była ona skierowana w lewą stronę, a cała torba dopasowana do przedniej części bagażnika.

Załadunek toreb golfowych (tylko Sedan)


2. Umieść drugą torbę golfową w bagażniku tak, aby jej dolna część skierowana była w lewą stronę i dopasowana do tylnej części bagażnika.

Załadunek toreb golfowych (tylko Sedan)


UWAGA

W zależności od rozmiarów niektóre torby golfowe mogą się nie zmieścić.

Zamki drzwi

OSTRZEŻENIE Zawsze zabieraj dzieci lub zwierzęta ze sobą lub pozostaw pod opieką odpowiedzialnych osób: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia be ...

Paliwo i emisje spalin

...

Categorie