Mazda 2: Zakładanie koła zapasowego

1. Usuń za pomocą szmatki kurz i zabrudzenia z powierzchni montażowych koła i piasty oraz ze śrub.

Zakładanie koła zapasowego


OSTRZEŻENIE

Przed zmianą koła lub wymianą opony upewnij się, czy powierzchnie montażowe koła i piasty oraz nakrętki koła są czyste: Przy zmianie koła lub wymianie opony pozostawienie kurzu lub zabrudzeń na powierzchniach montażowych koła, piasty i śrubach zagraża bezpieczeństwu. Nakrętki koła mogą się odkręcić podczas jazdy i spowodować odpadnięcie koła, co prowadzi do wypadku.

2. Załóż koło zapasowe.

3. Wkręć nakrętki stożkową stroną do wnętrza; dokręć je palcami

Zakładanie koła zapasowego


OSTRZEŻENIE

Nie smaruj nakrętek kół i śrub oraz nie dokręcaj nakrętek momentem większym niż zalecany: Smarowanie nakrętek kół i śrub zagraża bezpieczeństwu. Nakrętki koła mogą się odkręcić podczas jazdy i spowodować odpadnięcie koła, co prowadzi do wypadku.

Ponadto nakrętki kół i śruby mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli dokręci się je mocniej niż to jest konieczne.

4. Obracaj korbą podnośnika przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i opuść samochód na ziemię. Za pomocą klucza do kół dokręć nakrętki w kolejności wskazanej na rysunku.

Zakładanie koła zapasowego


Jeśli nie masz pewności co do tego, jak mocno nakrętki powinny być dokręcone, poproś o ich sprawdzenie w specjalistycznym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.


OSTRZEŻENIE

Zawsze starannie i właściwie dokręć nakrętki koła: Niewłaściwie lub zbyt słabo dokręcone nakrętki koła zagrażają bezpieczeństwu. Koło może drżeć lub odpaść podczas jazdy. To z kolei może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do poważnego wypadku.

Upewnij się, czy wkręciłeś te same nakrętki, które zostały wykręcone lub zastąp je nakrętkami metrycznymi o tych samych parametrach: Ponieważ śruby i nakrętki mocujące koła Twojej Mazdy mają gwinty metryczne, używanie nakrętek niemetrycznych zagraża bezpieczeństwu. Niemetryczna nakrętka może uszkodzić metryczną śrubę i nie zabezpieczyć koła, co może spowodować jego odpadnięcie i doprowadzić do wypadku.

5. Usuń kliny blokujące spod kół i schowaj na swoje miejsce narzędzia oraz podnośnik.

6. Umieść uszkodzone koło w bagażniku.

7. Sprawdź ciśnienie w oponie. Patrz "Opony" na stronie 9-10.

8. Jak najszybciej zleć naprawę lub wymianę opony.

UWAGA

(Z systemem monitorowania ciśnienia w oponach) Po zamontowaniu koła zapasowego nie naciskaj przycisku ustawiania systemu monitorowania ciśnienia w oponach.

Przycisk ten można nacisnąć wyłącznie po zainstalowaniu naprawionej lub nowej opony (strona 4-40).

OSTRZEŻENIE

Nie jedź, jeśli nawet tylko w jednej oponie ciśnienie jest nieprawidłowe: Jazda z oponami o nieprawidłowym ciśnieniu zagraża bezpieczeństwu.

Opony z nieprawidłowym ciśnieniem mają wpływ na sterowność pojazdu i mogą być przyczyną do wypadku.

Sprawdź ciśnienie we wszystkich oponach, z kołem zapasowym włącznie.

UWAGA

Odpowiednio zabezpiecz podnośnik i narzędzia, aby nie hałasowały podczas jazdy.

Zdejmowanie koła

1. Jeżeli Twój samochód jest wyposażony w kołpak, podważ go ukośnie ściętą końcówką korby podnośnika. ...

Rozładowany akumulator

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest ...

Categorie