Mazda 2: Rozładowany akumulator

Mazda 2 –> W razie awarii –> Rozładowany akumulator

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściśle do poniższej procedury. Jeśli nie jesteś pewien, czy zdołasz samodzielnie uruchomić silnik przy pomocy akumulatora zewnętrznego, koniecznie zleć wykonanie tej czynności wykwalifikowanemu serwisantowi.

OSTRZEŻENIE

Zachowaj następujące
środki ostrożności: Dla zapewnienia właściwej i bezpiecznej obsługi akumulatora, przed jego użyciem lub kontrolą uważnie przeczytaj poniższe zalecenia.

Nie dopuść do tego, aby
dodatni ( +) biegun akumulatora stykał się z jakimkolwiek przedmiotem metalowym, który mógłby zaiskrzyć: Ogień i iskry w pobliżu otwartych ogniw akumulatora zagrażają bezpieczeństwu.

Wodór, wytwarzający się podczas normalnej pracy akumulatora, może się zapalić i doprowadzić do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne oparzenia i obrażenia. Pracując w pobliżu akumulatora uważaj, aby metalowe narzędzia nie stykały się z dodatnim (+ ) lub ujemnym ( - ) biegunem akumulatora.

Nie zbliżaj się do
otwartych ogniw akumulatora z ogniem i przedmiotami iskrzącymi, palącym się papierosem: Ogień i iskry w pobliżu otwartych ogniw akumulatora zagrażają bezpieczeństwu.

Wodór, wytwarzający się podczas normalnej pracy akumulatora, może się zapalić i doprowadzić do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne oparzenia i obrażenia.

Nie uruchamiaj, za pomocą akumulatora zewnętrznego, akumulatora zamarzniętego lub z niskim poziomem elektrolitu: Uruchamianie za pomocą akumulatora zewnętrznego zamarzniętego akumulatora lub akumulatora z niskim poziomem elektrolitu zagraża bezpieczeństwu.

Akumulator może pęknąć lub wybuchnąć, powodując poważne obrażenia.

Połącz przy pomocy przewodów rozruchowych biegun ujemny zewnętrznego akumulatora z masą samochodu uruchamianego z dala od akumulatora: Podłączenie przewodów rozruchowych z biegunem ujemnym ( ) akumulatora rozładowanego zagraża bezpieczeństwu.

Iskra może wywołać wybuch gazu wytwarzającego się w akumulatorze i spowodować obrażenia.

Przewody rozruchowe powinny znajdować się z dala od elementów, które są w ruchu: Podłączanie przewodów rozruchowych w pobliżu lub do części ruchomych (wentylator chłodnicy, koła pasowe) zagraża bezpieczeństwu. Przewód może zostać wciągnięty w momencie uruchomienia silnika i spowodować poważne obrażenia.

PRZESTROGA

Akumulator zewnętrzny musi mieć napięcie 12 V. Stosując napięcie 24 V (zespół silnikowo-prądnicowy 24 V lub dwa połączone szeregowo akumulatory 12 V) możesz uszkodzić rozrusznik 12 V, system zapłonu oraz inne układy elektryczne.

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego


1. Zdejmij pokrywę akumulatora.

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego


2. Upewnij się, czy napięcie akumulatora zewnętrznego wynosi 12 V i czy jego ujemny biegun jest połączony z masą.

3. Jeśli akumulator zewnętrzny znajduje się w innym samochodzie, nie dopuść, aby samochody zetknęły się. Wyłącz silnik samochodu z akumulatorem zewnętrznym i wszystkie zbędne urządzenia elektryczne w obu samochodach.

4. Podłącz przewody rozruchowe dokładnie w takiej kolejności, jak wskazano na rysunku.

5. Uruchom silnik samochodu z akumulatorem zewnętrznym. Kilka minut później spróbuj uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem.

6. Po zakończeniu operacji uważnie odłącz przewody w kolejności odwrotnej, niż wskazano na rysunku.

7. Jeśli pokrywa akumulatora jest usunięta, załóż ją w kolejności odwrotnej do zdejmowania.

UWAGA

Sprawdź, czy wszystkie osłony zostały poprawnie zamontowane.

Zakładanie koła zapasowego

1. Usuń za pomocą szmatki kurz i zabrudzenia z powierzchni montażowych koła i piasty oraz ze śrub. OSTRZEŻENIE Przed zmianą koła lu ...

Awaryjne uruchamianie silnika

...

Categorie