Mazda 2: Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Włączanie/wyłączanie silnika –> Uruchamianie silnika –> Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza

PRZESTROGA

Podczas uruchamiania silnika poprzez trzymanie nadajnika nad przyciskiem Start w przypadku rozładowania baterii klucza lub nieprawidłowego działania klucza, uważaj, aby nie dopuścić do wystąpienia poniżej wymienionych okoliczności. W przeciwnym razie sygnał z klucza nie zostanie odebrany poprawnie i silnik może się nie uruchomić.

Jeśli silnika nie można uruchomić z powodu rozładowania baterii, silnik może zostać uruchomiony w następujący sposób:

1. Naciśnij mocno pedał hamulca.

2. (Manualna skrzynia biegów) Trzymaj naciśnięty pedał sprzęgła do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

3. Upewnij się, czy dioda sygnalizacyjna (zielona) w przycisku Start miga.

UWAGA

Dioda sygnalizacyjna przycisku Start (zielona) będzie migać, nawet jeśli wciśnięto przycisk Start przed naciśnięciem na pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów) lub pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów). Jeśli w samochodzie z manualną skrzynią biegów wciśnięto pedał sprzęgła lub w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów pedał hamulca, silnik można uruchomić wykonując poniżej opisane czynności.

4. Dotknij przycisku Start tylną stroną klucza (jak pokazano), kiedy dioda sygnalizacyjna przycisku Start (zielona) miga.

Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza


UWAGA

Podczas dotykania przycisku Start tylną stroną klucza, jak pokazano na rysunku, dotykaj go tą stroną nadajnika, z której znajduje się przycisk blokowania.

5. Upewnij się, czy dioda sygnalizacyjna (zielona) w przycisku Start włączyła się.

6. Naciśnij przycisk Start, aby uruchomić silnik.

UWAGA

Aby zmienić ustawienie włącznika zapłonu bez uruchamiania silnika, wykonaj poniższe czynności po włączeniu się diody sygnalizacyjnej w przycisku Start (zielonej)

1. Zwolnij pedał sprzęgła (Manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (Automatyczna skrzynia biegów).

2. Naciśnij przycisk Start, aby zmienić pozycję włącznika.

Każdorazowe naciśnięcie przycisku Start powoduje przełączenie włącznika zapłonu w porządku ACC, ON oraz OFF.

Aby ponownie przełączyć włącznik zapłonu, wykonaj powyższe czynności ponownie od początku.

Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE Fale radiowe emitowane z klucza mogą zakłócić funkcjonowanie wyposażenia medycznego, np. rozrusznika serca: Przed użyciem kl ...

Awaryjne uruchamianie silnika

Jeśli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) miga, oznacza to, że silnik może ...

Categorie