Mazda 2: Uruchamianie silnika

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Włączanie/wyłączanie silnika –> Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE

Fale radiowe emitowane z klucza mogą zakłócić funkcjonowanie wyposażenia medycznego, np.

rozrusznika serca: Przed użyciem klucza w pobliżu osób, które używają sprzętu medycznego, zapytaj producenta sprzętu lub swojego lekarza, czy fale radiowe emitowane przez nadajnik nie zakłócą funkcjonowania tego sprzętu.

UWAGA

1. Upewnij się, czy masz przy sobie klucz.

2. Sprawdź, czy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa.

3. Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.

4. Trzymaj naciśnięty pedał hamulca do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

5. (Manualna skrzynia biegów) Trzymaj naciśnięty pedał sprzęgła do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

(Automatyczna skrzynia biegów) Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji (P). Jeżeli musisz ponowić uruchomienie silnika, gdy samochód porusza się, ustaw dźwignię w pozycji neutralnej (N).

UWAGA

(Manualna skrzynia biegów) Rozrusznik nie zadziała, gdy pedał sprzęgła nie jest wystarczająco naciśnięty.

(Automatyczna skrzynia biegów) Rozrusznik nie zadziała, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w pozycji P lub N, a pedał hamulca nie jest wystarczająco naciśnięty.

6. Sprawdź, czy lampka sygnalizacyjna klucza (zielona) świeci się w zestawie wskaźników oraz czy świeci się dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (zielona).

Uruchamianie silnika


UWAGA

PRZESTROGA

Jeżeli świeci się lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) lub miga dioda sygnalizacyjna (pomarańczowa) w przycisku Start, może to oznaczać, że wystąpiła usterka w systemie uruchamiania silnika i uruchomienie silnika lub ustawienie włącznika zapłonu w pozycji ACC lub ON jest niemożliwe. Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

Lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) miga po naciśnięciu przycisku Start, aby poinformować kierowcę, że przycisk Start nie zostanie przełączony w pozycję ACC, nawet jeśli naciska się go z pozycji OFF w następujących okolicznościach:

(Metoda wymuszonego uruchomienia silnika) Jeśli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) miga, oznacza to, że silnik może nie uruchomić się przy zastosowaniu normalnej metody.

Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, silnik można uruchomić w sposób wymuszony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start do momentu uruchomienia silnika. Aby uruchomić silnik muszą być również spełnione pozostałe warunki, takie jak obecność klucza w zasięgu działania i naciśnięcie na pedał sprzęgła (Manualna skrzynia biegów) lub na pedał hamulca (Automatyczna skrzynia biegów).

7. Naciśnij przycisk Start po włączeniu się zarówno lampki sygnalizacyjnej klucza (zielonej) w zestawie wskaźników jak i diody sygnalizacyjnej (zielonej) w przycisku Start.

UWAGA

Po uruchomieniu silnika dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) gaśnie, a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

(SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5) Po naciśnięciu przycisku Start i przed uruchomieniem silnika z okolic zbiornika paliwa możesz usłyszeć pracującą pompę paliwa, jednak nie jest to oznaka usterki.

(SKYACTIV-D 1.5)

8. Po uruchomieniu silnika pozostaw go na biegu jałowym przez około dziesięć sekund (zabronione w Niemczech).

UWAGA

(Niemcy) Rozpocznij jazdę natychmiast po uruchomieniu silnika. Jednak nie wykorzystuj wysokich obrotów do momentu osiągnięcia przez silnik właściwej temperatury pracy.

(SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5)

(SKYACTIV-D 1.5) Jeśli temperatura otoczenia nie przekracza około - 10C, dla ochrony silnika jego maksymalna prędkość obrotowa może nie zostać osiągnięta przez około trzy minuty od jego uruchomienia.

Włącznik zapłonu

Pozycje przycisku Start System działa wyłącznie wówczas, kiedy kierowca znajduje się w samochodzie, lub gdy klucz znajduje się w zasięgu jeg ...

Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza

PRZESTROGA Podczas uruchamiania silnika poprzez trzymanie nadajnika nad przyciskiem Start w przypadku rozładowania baterii klucza lub nieprawidłowego działania ...

Categorie