Mazda 2: Typ manualny

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Klimatyzacja –> Typ manualny

Typ A

Typ A


Typ B

Typ B


Typ C

Typ C


Typ D

Typ D


Elementy sterowania

Pokrętło regulacji temperatury

(Typ A/Typ B/Typ C)

Tym pokrętłem reguluje się temperaturę.

Obróć pokrętło w prawo, aby uzyskać cieplejsze powietrze i w lewo, aby uzyskać chłodniejsze powietrze.

(Typ D)

To pokrętło służy do regulacji temperatury powietrza podczas korzystania z klimatyzacji. Obrót w lewo włącza nawiew zimnego powietrza.

Pokrętło regulacji prędkości wentylatora

To pokrętło służy do zmiany prędkości wentylatora.

0-Wentylator wyłączony

1-Niska prędkość

2-Średnio-niska prędkość

3-Średnio-wysoka prędkość

4-Wysoka prędkość

Pokrętło wyboru rozdziału powietrza

Obróć pokrętło, aby wybrać tryb rozdziału powietrza (strona 5-4).

UWAGA

Włącznik A/C (Typ A/Typ C/Typ D)

Naciśnij włącznik A/C, aby włączyć klimatyzację. Dioda sygnalizacyjna włącznika włączy się, jeśli pokrętło regulacji prędkości wentylatora jest ustawione w pozycji 1, 2, 3 lub 4.

Naciśnij włącznik ponownie, aby wyłączyć klimatyzację.

UWAGA

Klimatyzacja może nie działać, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 0 C.

Włącznik trybu obiegu powietrza (Typ A/Typ B)

Za pomocą tego włącznika można wybrać źródło powietrza dostającego się do kabiny.

Naciśnij włącznik, aby wybrać nawiew powietrza z zewnątrz lub recyrkulację.

Recyrkulacja powietrza


Wlot powietrza z zewnątrz jest zamknięty.

Powietrze w samochodzie recyrkuluje.

Nawiew powietrza z zewnątrz


Powietrze zewnętrzne może napływać do wnętrza nadwozia. Korzystaj z tego trybu do wentylacji i do odparowania szyb.

OSTRZEŻENIE

Nie korzystaj z recyrkulacji przy niskich temperaturach i podczas deszczu: Korzystanie z recyrkulacji w tych warunkach zagraża bezpieczeństwu, ponieważ powoduje zaparowanie szyb.

Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

Włącznik trybu obiegu powietrza (Typ C/Typ D)

Ten suwak reguluje źródło wlotu powietrza do samochodu.

W normalnych warunkach zalecamy korzystanie z nawiewu powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza


Wlot powietrza z zewnątrz jest zamknięty.

Powietrze w samochodzie recyrkuluje.

Dopływ powietrza z zewnątrz


(Typ C)

Do pojazdu nadmuchiwane jest powietrze z zewnątrz. Używaj tego ustawienia do normalnej wentylacji i ogrzewania samochodu.

(Typ D)

Do pojazdu nadmuchiwane jest powietrze z zewnątrz. Używaj tego ustawienia do normalnej wentylacji.

OSTRZEŻENIE

Nie korzystaj z ustawienia przy
niskich temperaturach i podczas deszczu: Korzystanie z pozycji przy
niskich temperaturach i podczas deszczu zagraża bezpieczeństwu, ponieważ powoduje zaparowanie szyb. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

Ogrzewanie*

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji .


2. (Typ A/Typ B) Ustaw włącznik trybu obiegu powietrza w pozycji nawiewu powietrza z zewnątrz.

(Typ C) Ustaw suwak nawiewu powietrza w pozycji   .


3. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji "ciepło".

4. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

5. (Typ A/Typ C) Włącz klimatyzację, jeśli chcesz ogrzać wnętrze i osuszyć powietrze.

UWAGA

Chłodzenie (z klimatyzacją)

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji   .


2. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji "zimno".

3. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

4. Włącz klimatyzację, naciskając włącznik A/C.

5. Po rozpoczęciu chłodzenia ustaw pokrętło regulacji wentylatora i pokrętło regulacji temperatury zgodnie z potrzebami, aby zapewnić maksymalny komfort.

PRZESTROGA

Podczas używania klimatyzacji na długich podjazdach albo w intensywnym ruchu ulicznym, uważnie sprawdzaj, czy nie świeci się lub nie miga lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego (strona 4-40).

Klimatyzacja może spowodować przegrzanie silnika. Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga, wyłącz klimatyzację (strona 7-28).

UWAGA

Wentylacja

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji .


2. (Typ A/Typ B) Ustaw włącznik trybu obiegu powietrza w pozycji nawiewu powietrza z zewnątrz.

(Typ C/Typ D) Ustaw suwak nawiewu powietrza w pozycji  .


3. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanej pozycji.

4. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

Odszranianie i odparowywanie szyby przedniej

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji .


2. (Typ C/Typ D) Ustaw suwak nawiewu powietrza w pozycji .


3. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanej pozycji.

4. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

5. (Typ A/Typ C) Włącz klimatyzację, jeśli chcesz ogrzać wnętrze i osuszyć powietrze.

(Typ D) Naciśnij włącznik A/C, aby włączyć klimatyzację.

OSTRZEŻENIE

Nie usuwaj pary z przedniej szyby, używając pozycji , gdy pokrętło
temperatury znajduje się w położeniu niskich temperatur (Typ A/Typ B/Typ C): Ustawienie   przy ustawieniu
pokrętła temperatury na zimne powietrze zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może spowodować zaparowanie zewnętrznej powierzchni szyby. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku. Ustawiając pozycję , obróć pokrętło regulacji
temperatury w pozycję gorącego lub ciepłego powietrza.

Nie pozostawiaj klimatyzacji w pozycji  , gdy pokrętło
temperatury znajduje się w położeniu niskich temperatur po zaparowaniu szyby (Typ D): Pozostawianie klimatyzacji w pozycji
, gdy pokrętło temperatury znajduje się w położeniu niskich temperatur po zaparowaniu szyby, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ zaparuje wówczas zewnętrzna część szyby przedniej. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji innej niż i
włącz wycieraczki szyby przedniej, aby oczyścić szybę.

UWAGA

Osuszanie powietrza (z klimatyzacją)

Aby przyśpieszyć usunięcie pary z przedniej i bocznych szyb przy niskiej temperaturze zewnętrznej, skorzystaj z klimatyzacji.

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w żądanej pozycji.

2. (Typ A) Ustaw włącznik trybu obiegu powietrza w pozycji nawiewu powietrza z zewnątrz.

(Typ C/Typ D) Ustaw suwak nawiewu powietrza w pozycji .

3. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanej pozycji .


4. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

5. Włącz klimatyzację, naciskając włącznik A/C.

UWAGA

(Typ A/Typ C) Jedną z funkcji klimatyzacji jest osuszanie powietrza. Aby użyć tej funkcji, nie należy ustawiać niskiej temperatury. Jeśli chcesz osuszyć powietrze, ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanym położeniu (ciepłym lub zimnym), a następnie włącz klimatyzację.

Obsługa wylotów powietrza

Regulacja wylotów powietrza Regulacja kierunku nawiewu powietrza Aby wyregulować kierunek strumienia powietrza, przesuń dźwignię regulacyjną. UW ...

Klimatyzacja automatyczna

Model europejski Model spoza Europy Elementy sterowania Pokrętło regulacji temperatury Tym pokrętłem reguluje się temperaturę. Obr&oacu ...

Categorie