Mazda 2: Klimatyzacja automatyczna

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Klimatyzacja –> Klimatyzacja automatyczna

Model europejski

Model europejski


Model spoza Europy

Model spoza Europy


Elementy sterowania

Pokrętło regulacji temperatury

Tym pokrętłem reguluje się temperaturę.

Obróć pokrętło w prawo, aby uzyskać cieplejsze powietrze i w lewo, aby uzyskać chłodniejsze powietrze.

Pokrętło regulacji prędkości wentylatora

Wentylator może obracać się z siedmioma prędkościami.

Pozycja AUTO

Ilość przepływającego powietrza będzie regulowana automatycznie, zgodnie z ustawioną temperaturą.

Pozycja inna niż AUTO

Ilość przepływającego powietrza będzie zmienna, w zależności od ustawienia pokrętła.

Pozycja 0

Aby wyłączyć system, obróć pokrętło w pozycję 0.

Pokrętło wyboru rozdziału powietrza

Obróć pokrętło, aby wybrać tryb rozdziału powietrza (strona 5-4).

Pozycja AUTO

Rozdział powietrza zostanie automatycznie dostosowany do wybranej temperatury.

Pozycja inna niż AUTO

Żądany rozdział powietrza można ustawić za pomocą pokrętła.

UWAGA

Włącznik klimatyzacji A/C

Układ klimatyzacji (funkcje chłodzenia/ osuszania powietrza), można włączyć lub wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku, gdy pokrętło regulatora temperatury jest w pozycji innej niż 0.

Po włączeniu klimatyzacji włącza się lampka sygnalizacyjna.

UWAGA

Klimatyzacja może nie działać, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 0 C.

Włącznik trybu obiegu powietrza

Można nim włączyć dopływ powietrza z zewnątrz lub recyrkulację powietrza wewnątrz kabiny pasażerskiej. Naciśnij przycisk, aby wybrać dopływ powietrza z zewnątrz/recyrkulację powietrza.

Recyrkulacja powietrza (dioda sygnalizacyjna świeci się)

Wlot powietrza z zewnątrz jest zamknięty.

Korzystaj z recyrkulacji podczas jazdy przez tunele, w korkach (przy dużym natężeniu spalin) lub gdy konieczne jest szybkie schłodzenie kabiny.

Dopływ powietrza z zewnątrz (dioda sygnalizacyjna nie świeci się)

Powietrze zewnętrzne może napływać do wnętrza nadwozia. Korzystaj z tego trybu do wentylacji i do odparowania szyb.

OSTRZEŻENIE

Nie korzystaj z ustawienia przy
niskich temperaturach i podczas deszczu: Korzystanie z pozycji przy
niskich temperaturach i podczas deszczu zagraża bezpieczeństwu, ponieważ powoduje zaparowanie szyb. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

Obsługa klimatyzacji automatycznej

1. Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji AUTO.

2. Ustaw włącznik recyrkulacji na dopływ powietrza z zewnątrz (dioda sygnalizacyjna nie świeci się).

UWAGA

Jeśli z trybu recyrkulacji powietrza korzysta się przez dłuższy czas w warunkach niskich temperatur i dużej wilgotności powietrza, szyba przednia może szybko zaparować.

3. Ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora w pozycji AUTO.

4. Naciśnij włącznik A/C, aby włączyć klimatyzację (włącza się lampka sygnalizacyjna).

5. Ustaw pokrętło regulacji temperatury w żądanej pozycji.

6. Aby wyłączyć ten system, ustaw pokrętło regulacji prędkości wentylatora w pozycji 0.

UWAGA

Odszranianie i odparowywanie szyby przedniej

Ustaw pokrętło wyboru rozdziału powietrza w pozycji i ustaw
pokrętło regulacji prędkości wentylatora na żądaną prędkość.

W tej pozycji automatycznie wybierany jest tryb nawiewu powietrza z zewnątrz, a gdy pokrętło regulacji prędkości wentylatora jest w położeniu ON, automatycznie włączana jest klimatyzacja powietrza. Klimatyzacja bezpośrednio dostarczy osuszone powietrze na przednią szybę i szyby w drzwiach przednich (strona 5-4). Ilość nadmuchiwanego powietrza zostanie zwiększona.

OSTRZEŻENIE

Gdy wybierasz funkcję odparowywania przedniej szyby, ustaw pokrętło regulacji temperatury na średnią lub wysoką temperaturę (pozycja ):
Ustawienie przy ustawieniu
pokrętła temperatury na zimne powietrze zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może spowodować zaparowanie zewnętrznej powierzchni szyby. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

UWAGA

W celu szybszego osuszenia szyby zwiększ temperaturę powietrza za pomocą pokrętła regulacji temperatury.

Czujnik nasłonecznienia/ temperatury

Układ klimatyzacji mierzy temperaturę powietrza wewnątrz i na zewnątrz samochodu oraz poziom nasłonecznienia.

Następnie reguluje odpowiednio temperaturę wnętrza.

PRZESTROGA

Nie zasłaniaj czujników, ponieważ układ klimatyzacji nie będzie działał prawidłowo.

Czujnik nasłonecznienia/ temperatury


Typ manualny

Typ A Typ B Typ C Typ D Elementy sterowania Pokrętło regulacji temperatury (Typ A/Typ B/Typ C) Tym pokrętłem reguluje się temperaturę. ...

System Audio

...

Categorie