Mazda 2: Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci

Mazda 2 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> Foteliki dla dzieci –> Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci

(Europa i kraje zgodne z normą EKG 16)

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące umieszczania fotelików dla dzieci w różnych pozycjach montażu. Aby uzyskać informacje na temat umieszczania fotelików dla dzieci innych producentów, zapoznaj się z instrukcją dołączoną przez producenta do tego fotelika.

Foteliki dla dzieci z systemem ISOFIX

W przypadku instalowania fotelika dla dziecka na siedzeniu tylnym zapoznaj się z instrukcjami producenta fotelika oraz z sekcją "Z użyciem zaczepu ISOFIX" na stronie 2-39.

Foteliki dla dzieci z systemem ISOFIX


(1) W przypadku fotelików bez oznaczenia klasy ISO/XX (A do G) dla odpowiedniej grupy wagowej, producent pojazdu powinien wskazać odpowiednie foteliki dla dzieci ISOFIX zalecane dla każdej pozycji ich montażu.

Opis oznaczeń literowych użytych w tabeli.

IUF = pozycja właściwa dla uniwersalnych fotelików ISOFIX przeznaczonych do montażu przodem do kierunku jazdy i zatwierdzonych do użytku w tej grupie wagowej.

IL = pozycja właściwa dla wybranych fotelików ISOFIX (CRS).

Wymienione foteliki ISOFIX należą do kategorii "dla wybranego pojazdu", "z ograniczeniem" lub "półuniwersalnej".

Można instalować foteliki dla dzieci znajdujące się w ofercie oryginalnych akcesoriów Mazda. Jeśli chodzi o foteliki dla dzieci, jakie mogą być montowane w samochodzie, zapoznaj się z katalogiem akcesoriów.

(Poza Europą) Jeśli chodzi o foteliki dziecięce, jakie mogą być instalowane w Twojej Mazdzie, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

X = Pozycja niedozwolona dla fotelików ISOFIX w tej grupie wagowej i/lub klasie.

Foteliki dziecięce w standardzie i-Size

Samochody z etykietą   na
przedniej powierzchni oparcia tylnego siedzenia są przystosowane do montażu fotelików dziecięcych w standardzie i-Size.

Umiejscowienie etykiety

Umiejscowienie etykiety


Fotelik dziecięcy w standardzie i-Size może być zainstalowany na danym siedzeniu w następujący sposób:


Opis oznaczeń literowych użytych w tabeli.

i-U = Przystosowane do fotelika dziecięcego w standardzie i-Size typu "uniwersalnego", zwróconego przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

X = Położenie nieprzystosowane do fotelika dziecięcego w standardzie i-Size typu "uniwersalnego".

UWAGA

Foteliki dla dzieci zabezpieczane pasami bezpieczeństwa

Podczas montażu fotelika dla dziecka należy stosować się do następujących wskazówek:

Foteliki dla dzieci zabezpieczane pasami bezpieczeństwa


Opis oznaczeń literowych użytych w tabeli.

U = pozycja właściwa dla kategorii "uniwersalnej" fotelików zatwierdzonych do użytku w tej grupie wagowej UF = pozycja właściwa dla fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy kategorii "uniwersalnej" zatwierdzonych do użytku w tej grupie wagowej X = Pozycja niedozwolona dla dzieci w tej grupie wiekowej.

(Inne państwa)

Stosuj się do obowiązujących przepisów prawa dotyczących korzystania z fotelików dla dzieci w samochodzie.

Montaż fotelika dla dziecka

Kategorie fotelików dla dzieci UWAGA Przy zakupie fotelika zapytaj producenta, który rodzaj fotelika jest właściwy dla Twojego dziecka i samochodu. (E ...

Montaż fotelika dla dziecka

Zaczepy do mocowania fotelików Zaczepy do mocowania fotelików dla dzieci znajdują się na wyposażeniu samochodu. Na rysunku przedstawiono lokalizacj ...

Categorie