Mazda 2: Montaż fotelika dla dziecka

Zaczepy do mocowania fotelików

Zaczepy do mocowania fotelików dla dzieci znajdują się na wyposażeniu samochodu. Na rysunku przedstawiono lokalizację zaczepów.

Aby zainstalować fotelik dla dziecka na siedzeniu wyposażonym w zagłówek, konieczne jest wyjęcie żaglówka. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika dla dziecka.

Lokalizacja zaczepów do mocowania fotelików

Podczas montażu fotelika wyposażonego w pasek mocujący korzystaj ze wskazanych lokalizacji zaczepów mocujących.

Lokalizacja zaczepów do mocowania fotelików


OSTRZEŻENIE

Zawsze mocuj pasek do właściwego zaczepu: Zamocowanie paska do niewłaściwego zaczepu zagraża bezpieczeństwu. W razie wypadku pasek mocujący może wypaść z zaczepu i osłabić mocowanie fotelika. Ewentualne przemieszczenie się fotelika może spowodować obrażenia lub śmierć dziecka.

Przed zainstalowaniem fotelika dziecięcego zawsze wyjmij zagłówek: Instalowanie fotelika dziecięcego bez wyjęcia zagłówka zagraża bezpieczeństwu. Fotelik może nie zostać prawidłowo zainstalowany i w razie kolizji może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci dziecka.

Lokalizacja zaczepów do mocowania fotelików


Po wyjęciu fotelika dla dziecka z samochodu zawsze wkładaj na miejsce zagłówek i ustawiaj we właściwym położeniu: Jazda z wyjętym zagłówkiem zagraża bezpieczeństwu, ponieważ podczas nagłego hamowania lub kolizji głowa pasażera nie będzie mieć oparcia, co może doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

Patrz rozdział "Zagłówki" na stronie 2-12.

Używanie pasa bezpieczeństwa

Podczas instalowania fotelika dla dziecka postępuj zgodnie z dołączonymi do produktu instrukcjami instalacji.

Ponadto jeśli siedzenie wyposażone jest w zagłówek, wyjmij go.

Z użyciem zaczepu ISOFIX

OSTRZEŻENIE

Używając fotelików dla dzieci stosuj się do zaleceń ich producenta: Niezabezpieczony fotelik dla dziecka stwarza zagrożenie. W razie gwałtownego hamowania lub zderzenia może przemieścić się, powodując poważne obrażenia, a nawet śmierć dziecka lub innych pasażerów. Sprawdź, czy każdy fotelik dla dziecka jest prawidłowo zamocowany, zgodnie z zaleceniami jego producenta.

Sprawdź, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany: Nieprawidłowo zamocowany fotelik dla dziecka zagraża bezpieczeństwu.

Podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia fotelik może uderzyć pasażerów, powodując poważne obrażenia. Kiedy fotelik nie jest używany, usuń go z samochodu, umieść w bagażniku lub przynajmniej sprawdź, czy jest prawidłowo zamocowany w zaczepach ISOFIX.

Sprawdź, czy w pobliżu zaczepów ISOFIX nie są pozostawione pasy bezpieczeństwa lub inne przedmioty: Niestosowanie się do zaleceń producenta fotelika dla dziecka podczas jego montażu jest niebezpieczne. Jeśli pas bezpieczeństwa lub inny przedmiot spowoduje nieprawidłowe zamocowanie fotelika do zaczepów ISOFIX, fotelik może przemieścić się podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia, powodując poważne obrażenia, a nawet śmierć dziecka lub innych pasażerów. Sprawdź, czy w pobliżu zaczepów ISOFIX nie są pozostawione pasy bezpieczeństwa lub inne przedmioty. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta fotelika.

1. Najpierw ustaw siedzenie przednie tak, aby zapewnić przestrzeń pomiędzy fotelikiem dla dziecka a siedzeniem przednim (strona 2-6).

2. Sprawdź, poprzez próbę przesunięcia do tyłu, czy oparcie siedzenia jest prawidłowo zablokowane.

3. Rozewrzyj delikatnie otwarte szwy na tylnej części siedziska, aby odnaleźć mocowania systemu ISOFIX.

Z użyciem zaczepu ISOFIX


UWAGA

Oznaczenia nad zaczepami ISOFIX wskazują umieszczenie zaczepów do mocowania fotelika ISOFIX.

4. Jeśli siedzenie wyposażone jest w zagłówek, wyjmij go.

Patrz rozdział "Zagłówki" na stronie 2-12.

5. Zamocuj fotelik dla dziecka na tylnym zewnętrznym siedzeniu przy użyciu zaczepu ISOFIX, stosując się do zaleceń producenta fotelika.

6. Jeśli fotelik dla dziecka posiada pasek mocujący, oznacza to, że właściwe zamocowanie paska jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa dziecka. Podczas montażu fotelika dla dziecka stosuj się dokładnie do zaleceń jego producenta (strona 2-38).

OSTRZEŻENIE

Z użyciem zaczepu ISOFIX


Po wyjęciu fotelika dla dziecka z samochodu zawsze wkładaj na miejsce zagłówek i ustawiaj we właściwym położeniu: Jazda z wyjętym zagłówkiem zagraża bezpieczeństwu, ponieważ podczas nagłego hamowania lub kolizji głowa pasażera nie będzie mieć oparcia, co może doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

Patrz rozdział "Zagłówki" na stronie 2-12.

Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci

(Europa i kraje zgodne z normą EKG 16) Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące umieszczania fotelików dla dzieci w różnych pozycjach mont ...

System poduszek powietrznych (SRS)

...

Categorie