Mazda 2: System poduszek powietrznych (SRS) - środki ostrożności

Mazda 2 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> System poduszek powietrznych (SRS) –> System poduszek powietrznych (SRS) - środki ostrożności

Przedni i boczny system bezpieczeństwa (SRS) składa się z 6 poduszek powietrznych.

Sprawdź, w jakie rodzaje poduszek powietrznych został wyposażony Twój samochód, odnajdując oznaczenia "SRS AIRBAG". Oznaczenia te są umieszczone w miejscach, w których zainstalowano poduszki powietrzne.

Poduszki powietrzne są montowane w następujących miejscach:

System bezpieczeństwa poduszek powietrznych stanowi dodatkową ochronę w określonych sytuacjach, w związku z czym ważne jest, aby zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Przy niezapiętych pasach bezpieczeństwa poduszki powietrzne nie mogą zapewnić właściwej ochrony podczas wypadku. Zapięcie pasa bezpieczeństwa jest konieczne, aby:

Małe dzieci, które nie mogą być chronione pasami bezpieczeństwa, muszą być właściwie zabezpieczone w foteliku dla dziecka (strona 2-24).

Sprawdź dokładnie, jaki fotelik jest konieczny dla przewożonego przez Ciebie dziecka i stosuj się do zaleceń dotyczących montażu fotelika, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi, jak również do zaleceń podanych przez producenta fotelika.

OSTRZEŻENIE

W samochodach wyposażonych w poduszki powietrzne zapięcie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe: Niezapięcie pasów bezpieczeństwa w samochodzie wyposażonym w poduszki powietrzne zagraża bezpieczeństwu podczas zderzenia. Same poduszki powietrzne nie zapobiegną poważnym obrażeniom ciała. Odpowiednie poduszki powietrzne zadziałają tylko podczas pierwszego zderzenia czołowego, czołowo-bocznego lub bocznego o wystarczająco dużej sile. Osoby w samochodzie powinny mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa.

Nie należy przewozić dzieci na przednim siedzeniu pasażera.

Przewożenie dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu zagraża bezpieczeństwu. Otwierająca się poduszka powietrzna może uderzyć dziecko, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Podczas zderzenia o wystarczająco dużej sile, śpiące dziecko oparte o drzwi może zostać uderzone przez boczną poduszkę powietrzną. Jeśli to możliwe, zawsze przewoź dzieci do 12 roku życia na tylnym siedzeniu, korzystając z fotelika samochodowego właściwego dla wieku i wzrostu dziecka.

Szczególne zagrożenie! Nigdy nie używaj fotelika tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pasażera bez jednoczesnego wyłączenia poduszki powietrznej: NIGDY nie używaj fotelika montowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu przednim chronionym AKTYWNĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Można w ten sposób doprowadzić do ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ DZIECKA.

Nawet w razie niegroźnego zderzenia fotelik może zostać uderzony przez otwierającą się poduszkę powietrzną i przemieszczony gwałtownie do tyłu, powodując poważne obrażenia lub śmierć dziecka. Jeśli samochód jest wyposażony w wyłącznik poduszki powietrznej siedzenia przedniego pasażera, mocując fotelik tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu, zawsze ustaw wyłącznik w pozycji OFF.


Nie siadaj zbyt blisko poduszki powietrznej kierowcy lub pasażera: Siadanie zbyt blisko poduszki powietrznej kierowcy lub pasażera oraz umieszczanie na nich rąk lub stóp grozi poważnym niebezpieczeństwem. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera otwierają się z dużą siłą i prędkością.

Przebywanie w pozycji zbyt blisko poduszki powietrznej grozi poważnymi obrażeniami ciała. Kierowca powinien zawsze opierać dłonie wyłącznie na obwodzie koła kierownicy. Osoba zajmująca przednie siedzenie powinna zawsze trzymać stopy na podłodze. Osoby siedzące z przodu powinny zawsze ustawiać swoje siedzenia możliwie daleko od poduszek powietrznych, siedzieć prosto, opierać się o oparcie siedzenia, z zapiętym pasem bezpieczeństwa.

Siadaj na środku siedzenia i zapinaj prawidłowo pas bezpieczeństwa: Siadanie zbyt blisko bocznej poduszki powietrznej, umieszczanie na niej ręki, opieranie się o drzwi lub wychylanie się przez otwarte okno jest niebezpieczne.

Boczna poduszka powietrzna otwiera się z dużą siłą i szybkością po zewnętrznej stronie oparcia przedniego siedzenia i zajmuje pozycję wzdłuż przednich drzwi od strony uderzenia. Osoba siedząca zbyt blisko drzwi lub oparta o szybę, albo siedząca na tylnym siedzeniu i trzymająca ręce na boku oparcia przedniego siedzenia może odnieść poważne obrażenia. Należy pozostawić wolne miejsce dla rozłożenia się bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych, siedząc na środku siedzenia, pamiętając również o prawidłowym zapięciu pasów bezpieczeństwa.

Nie mocuj żadnych przedmiotów w miejscach zamontowania poduszek powietrznych przednich siedzeń: Mocowanie jakichkolwiek przedmiotów w tych miejscach zagraża bezpieczeństwu.

Podczas zderzenia przedmioty te mogą utrudnić lub uniemożliwić otwarcie poduszki powietrznej lub spowodować obrażenia ciała pasażerów.

Nie mocuj żadnych przedmiotów na/lub w pobliżu stref działania bocznych poduszek powietrznych: Mocowanie przedmiotów do przednich siedzeń w sposób zakrywający zewnętrzny bok oparcia zagraża bezpieczeństwu. Podczas zderzenia przedmioty te mogą utrudnić lub uniemożliwić otwarcie poduszki powietrznej z zewnętrznego boku oparcia, eliminując korzyści wynikające z dodatkowej ochrony bocznej lub zmienić w niebezpieczny sposób kierunek otwarcia poduszki. Ponadto poduszka powietrzna może zostać przebita, uwalniając znajdujący się wewnątrz gaz.

Nie zawieszaj siatek, kieszeni na mapy ani plecaków z bocznymi paskami na przednich oparciach. Nigdy nie używaj pokrowców przednich siedzeń. Zawsze pozostawiaj wolne miejsce od strony bocznych poduszek powietrznych, aby umożliwić ich otwarcie w razie zderzenia bocznego.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lub w pobliżu obszaru działania kurtyn powietrznych: Mocowanie jakichkolwiek przedmiotów w pobliżu obszarów działania kurtyn powietrznych, jak na przedniej szybie, bocznych szybach, przednich i tylnych słupkach oraz wzdłuż krawędzi dachu i uchwytach zagraża bezpieczeństwu.

Podczas wypadku przedmioty te mogą utrudnić lub uniemożliwić otwarcie kurtyny powietrznej, zamontowanej w przednim i tylnym słupku oraz wzdłuż krawędzi dachu, eliminując korzyści wynikające z dodatkowej ochrony lub zmienić w niebezpieczny sposób kierunek otwarcia poduszki. Ponadto poduszka powietrzna może zostać przebita, uwalniając znajdujący się wewnątrz gaz.

Nie mocuj dodatkowych wieszaków ani innych przedmiotów na uchwytach.

Ubrania wieszaj bezpośrednio na istniejących wieszakach. Zawsze pozostawiaj wolne miejsce na zadziałanie kurtyn powietrznych.

Nie dotykaj elementów systemu bezpieczeństwa po otwarciu poduszek powietrznych: Dotykanie elementów systemu po otwarciu (wystrzeleniu) poduszek powietrznych zagraża bezpieczeństwu. Bezpośrednio po napełnieniu są one bardzo gorące.

Istnieje możliwość oparzenia.

Nigdy nie montuj żadnych dodatkowych elementów wyposażenia z przodu samochodu: Montaż dodatkowego wyposażenia jak: orurowanie (kangaroo bar, bull bar, push bar, lub podobne), pługi lub wciągarki zagraża bezpieczeństwu. Mogą one spowodować uszkodzenie systemu czujników zderzenia. To z kolei może wywołać nieoczekiwane zadziałanie poduszek powietrznych lub brak reakcji czujników podczas zderzenia. W rezultacie pasażerowie przednich siedzeń mogą odnieść poważne obrażenia.

Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia: Modyfikacja zawieszenia pojazdu zagraża bezpieczeństwu. Modyfikacja wysokości i/lub zawieszenia pojazdu uniemożliwia precyzyjne wykrycie zderzenia, co może spowodować niewłaściwe lub nieoczekiwane zadziałanie poduszki powietrznej, grożące poważnymi obrażeniami ciała.

Nie modyfikuj przednich drzwi ani nie pozostawiaj uszkodzeń nienaprawionych.

Uszkodzone przednie drzwi zawsze poddawaj kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Modyfikowanie przednich drzwi lub pozostawianie uszkodzeń nienaprawionych zagraża bezpieczeństwu. Każde drzwi przednie mają czujnik uderzenia bocznego stanowiący komponent systemu SRS. Wywiercenie dziur w drzwiach przednich, pozostawienie otworu po wymontowaniu głośnika w drzwiach lub pozostawienie drzwi nienaprawionych może mieć negatywny wpływ na działanie czujnika i powodować, że w razie kolizji nie będzie on prawidłowo wykrywał ciśnienia uderzenia. Jeśli czujnik nie wykryje prawidłowo uderzenia bocznego, poduszki boczne i kurtyny powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa mogą nie działać w odpowiedni sposób, a to może doprowadzić do poważnych obrażeń pasażerów.

Nie modyfikuj systemu poduszek powietrznych: Modyfikacja elementów lub instalacji elektrycznej systemu poduszek powietrznych zagraża bezpieczeństwu. Możliwe jest przypadkowe uaktywnienie lub uszkodzenie systemu. Nie dokonuj żadnych modyfikacji systemu poduszek powietrznych. Nie mocuj żadnych ozdób, plakietek ani innych przedmiotów w miejscach montażu poduszek powietrznych. Nie montuj żadnych dodatkowych urządzeń elektrycznych na lub w pobliżu elementów systemu lub jego okablowania. Wyspecjalizowane serwisy udzielają pomocy przy wyjmowaniu i ponownym montażu przednich siedzeń, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy. Ważne jest, aby chronić wiązki przewodów oraz połączenia poduszek powietrznych dla zapewnienia, że poduszki nie zadziałają przypadkowo, że czujnik pozycji przesunięcia siedzenia kierowcy nie jest uszkodzony i że siedzenia zachowują nienaruszone złącza poduszek powietrznych.

Nie umieszczaj bagażu ani innych przedmiotów pod przednimi siedzeniami.

Umieszczanie bagażu lub innych przedmiotów pod przednimi siedzeniami zagraża bezpieczeństwu. Istnieje możliwość uszkodzenia elementów niezbędnych do zadziałania systemu bezpieczeństwa, a w konsekwencji niezadziałania odpowiednich poduszek powietrznych podczas zderzenia, co może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów niezbędnych do zadziałania systemu bezpieczeństwa biernego, nie umieszczaj bagażu ani żadnych innych przedmiotów pod przednimi siedzeniami.

Nie używaj pojazdu z uszkodzonymi elementami systemu poduszek powietrznych/ napinaczy pasów bezpieczeństwa: Poduszki powietrzne lub napinacze pasów muszą być wymienione po każdym zderzeniu, które spowodowało ich zadziałanie lub uszkodzenie. Pełna ocena skuteczności zadziałania wymienionych systemów podczas kolejnego potencjalnego wypadku może być dokonana tylko przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Używanie pojazdu ze zużytymi podczas zderzenia lub uszkodzonymi poduszkami powietrznymi lub napinaczami pasów bezpieczeństwa nie zapewni koniecznej ochrony w przypadku kolejnego potencjalnego wypadku, co może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Nie demontuj wewnętrznych elementów systemu poduszek powietrznych: Wymontowanie jakichkolwiek elementów, takich jak: przednie siedzenia, zestaw wskaźników, koło kierownicy lub części przednich i tylnych słupków oraz krawędzi dachu, zawierających elementy lub czujniki poduszek powietrznych, zagraża bezpieczeństwu. Wspomniane elementy zawierają istotne części systemu poduszek powietrznych. Może to prowadzić do przypadkowego zadziałania poduszek powietrznych, powodującego poważne obrażenia. Omawiane części mogą być demontowane wyłącznie przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Prawidłowa utylizacja układu poduszek powietrznych: Niewłaściwa utylizacja poduszki powietrznej lub złomowanie pojazdu ze sprawnymi poduszkami powietrznymi może grozić poważnym niebezpieczeństwem.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała.

Informacji na temat bezpiecznej utylizacji poduszek powietrznych lub złomowania pojazdu wyposażonego w system poduszek udzielają specjalistyczne serwisy.

Zalecamy kontakt z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

UWAGA

Podczas otwierania poduszek powietrznych będzie słyszalny głośny dźwięk napełniania i zostanie wydzielona pewna ilość dymu. Nie powoduje on żadnych obrażeń, natomiast materiał, z którego wykonane są poduszki powietrzne może wywołać niewielkie otarcia skóry przy zetknięciu się z nim.

W przypadku odsprzedaży Twojej Mazdy prosimy o przekazanie nowemu właścicielowi informacji na temat układu poduszek powietrznych i konieczności zapoznania się przez niego z instrukcjami.

Umieszczona w widocznym miejscu naklejka przestrzega przez używaniem na siedzeniu przednim fotelików dla dzieci montowanych tyłem do kierunku jazdy.


System poduszek powietrznych (SRS)

...

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj bez potrzeby przedniej poduszki powietrznej pasażera: Wyłączenie przedniej poduszki powietrznej pasażera bez potrzeby ...

Categorie