Mazda 2: Procedura kasowania parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej silnikiem

Mazda 2 –> Obsługa i konserwacja –> Plan obsługi wykonywanej przez właściciela –> Olej silnikowy –> Procedura kasowania parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej silnikiem

Po wymianie oleju silnikowego oddaj samochód do specjalistycznego serwisu, jak Autoryzowana Stacja Obsługi Mazdy, w celu skasowania zarejestrowanych wartości (skasowania danych dotyczących oleju silnikowego). Jeśli wartości zarejestrowane przez jednostkę sterującą silnikiem nie zostaną skasowane, lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej może nie wyłączyć się lub może włączać się częściej niż zwykle.

UWAGA

Kasowanie zarejestrowanych wartości (kasowanie danych dotyczących oleju silnikowego) można wykonać przy użyciu następującej procedury:

1. Wyłącz zapłon.

2. Włącz zapłon przy wciśniętym przycisku wyboru, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, dopóki nie zacznie migać główna lampka


3. Jeśli główna lampka ostrzegawcza będzie migać przez kilka sekund,
procedura kasowania została zakończona.

Zalecany olej

Aby przestrzegać harmonogramu przeglądów okresowych (strona 6-3) i uchronić silnik przed uszkodzeniami spowodowanymi przez niewystarczające smarowanie ...

Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego

1. Upewnij się, czy samochód stoi na płaskiej nawierzchni. 2. Rozgrzej silnik do temperatury pracy. 3. Wyłącz silnik i zaczekaj 5 minut, aby olej ...

Categorie