Mazda 2: Odbieranie rozmowy przychodzącej

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D) –> Odbieranie rozmowy przychodzącej

W momencie odebrania rozmowy przychodzącej powiadomienie o takiej rozmowie wyświetlane jest na ekranie. Ustawienie "Powiadomienie o rozmowie przychodzącej" musi być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na stronie 5-134.

Aby zaakceptować rozmowę, naciśnij przycisk odbierania rozmowy wśród przełączników systemu audio lub wybierz Odpowiedz na ekranie.

Aby odrzucić rozmowę, naciśnij przycisk rozłączania rozmowy wśród przełączników systemu audio lub wybierz Pomiń na ekranie.

Podczas rozmowy na ekranie wyświetlane są następujące ikony. Ikony, jakimi można się posłużyć, różnią się w zależności od warunków użytkowania.


Ikona Funkcja
Wyświetla menu systemu Komunikacji
Kończy połączenie.
Przenoszenie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego

Połączenie między systemem Bluetooth a urządzeniem (telefonem komórkowym) jest anulowane i połączenie przychodzące odbierane jest na urządzeniu (telefonie komórkowym), jak w przypadku zwyczajnej rozmowy.

Przenoszenie rozmowy z urządzenia (telefonu komórkowego) do zestawu głośnomówiącego

Połączenie pomiędzy urządzeniem (telefonem komórkowym) można przełączać do zestawu głośnomówiącego Bluetooth.

Wyciszanie

Podczas rozmowy mikrofon można wyciszyć.

Ponowne wybranie tego przycisku przywraca dźwięk.

Podczas rozmowy nawiązywane jest połączenie z kolejną osobą i można nawiązać połączenie 3-stronne. Wybierz kontakt na jeden z opisanych poniżej sposobów, aby nawiązać połączenie.

Historia połączeń : Wyświetlana jest historia połączeń.

Kontakty : Wyświetlana jest książka telefoniczna.

Wybierz numer : Wyświetlana jest klawiatura telefonu. Wprowadź numer telefonu.

W zależności od zawartości umownej urządzenie może nie nadawać się do użytku.

Uruchamiane jest zawieszenie połączenia, aby nawiązać połączenie 3-stronne.

W zależności od zawartości umownej urządzenie może nie nadawać się do użytku.

Przełącza połączenie w tryb zawieszenia.
Transmisja DTMF (system wybierania dwutonowego)

Funkcja ta jest wykorzystywana podczas transmisji DTMF z wykorzystaniem klawiatury telefonu.

Odbiornikiem transmisji DTMF jest zazwyczaj domowa automatyczna sekretarka albo automatyczny firmowy system informacji telefonicznej.

Wprowadź numer za pomocą klawiatury telefonu.

UWAGA

Nawiązywanie połączenia

Korzystanie ze spisu telefonów Połączenia można nawiązywać poprzez wypowiadanie nazwiska osoby znajdujego się w pobranym spisie telefon&oacu ...

Przerywanie połączenia

Połączenie można przerwać, aby odebrać inne połączenie przychodzące. W przypadku wybrania Wstrzymaj + Odpowiedz lub naciśnięc ...

Categorie