Mazda 2: Obsługa Systemu Bluetooth Audio

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth Audio (Typ C/Typ D) –> Obsługa Systemu Bluetooth Audio

Włączanie trybu Bluetooth audio

Aby móc słuchać nagrań z przenośnego urządzenia audio Bluetooth i obsługiwać to urządzenie, korzystając z panelu sterującego systemu audio w samochodzie, włącz tryb Bluetooth audio. Każde przenośne urządzenie Bluetooth audio musi być sparowane z systemem Bluetooth samochodu, aby mogło być użyte.

Patrz "Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)" na stronie 5-113.

1. Włącz przenośne urządzenie Bluetooth audio.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.

3. Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran funkcji Rozrywka.

4. W przypadku wybrania opcji Bluetooth włączany jest tryb Bluetooth audio i można rozpocząć odtwarzanie ścieżek.

UWAGA

Odtwarzanie

Ustaw tryb pracy na Bluetooth audio, aby odtwarzać nagrania z przenośnego urządzenia Bluetooth audio przez głośniki w Twoim samochodzie. (Patrz "Włączanie trybu Bluetooth audio") Po przełączeniu na tryb Bluetooth audio w dolnej części wyświetlacza znajdują się następujące ikony. Ikony, z jakich można skorzystać, różnią się w zależności od wersji urządzenia Bluetooth audio, jakiego się używa.


Ikona Funkcja
Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
(AVRCP tylko wersja 1.4) Wyświetla folder/listę plików będącą najwyżej w hierarchii.

Wybierz folder, który chcesz wybrać.

Wyświetlane są pliki w wybranym folderze.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć

(AVRCP tylko wersja 1.3 lub nowsza) Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w folderze odtwarzane są w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy powtarzany jest utwór i gdy powtarzany jest folder.

(AVRCP tylko wersja 1.3 lub nowsza) Odtwarza utwory w folderze w porządku losowym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w urządzeniu odtwarzane są w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Ikony zmieniają się, gdy w porządku losowym powtarzany jest utwór i gdy odtwarzany jest folder.

Skanuje tytuły w folderze i odtwarza początek każdego utworu, aby łatwiej było odnaleźć żądany utwór.

Po ponownym wybraniu tej ikony odtwarzany jest początek każdego utworu zapisanego w urządzeniu.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

Powraca do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego

Odtwarza Bluetooth audio. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane.
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.

Przykład zastosowania (W przypadku wyszukiwania utworu z najwyższego poziomu listy na urządzeniu)

1. Wybierz ikonę i wyświetl
listę folderów/plików będących najwyżej w hierarchii.

Przykład zastosowania (W przypadku wyszukiwania utworu z najwyższego poziomu listy na urządzeniu)


2. Po wybraniu folderu wyświetlane są listy folderów/plików w folderze.

W przypadku wybrania listy odtwarzania wyświetlana jest lista plików.

3. Wybierz żądany utwór.

UWAGA

Aby przejść do folderu o poziom wyżej, wybierz .


Bluetooth Audio (Typ C/Typ D)

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana) Wersja 1.1/1.2/2.0 EDR/2.1 EDR/3.0 (zgodność) Profile odpowiedzi A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wersja 1. ...

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

Jeśli podłączone jest urządzenie Bluetooth, na wyświetlaczu centralnym pojawiają się następujące informacje. X: Dostępne - : N ...

Categorie