Mazda 2: Obsługa przycisków systemu audio

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> System Audio –> Obsługa przycisków systemu audio

Bez zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Bez zestawu głośnomówiącego Bluetooth


Z zestawem głośnomówiącym Bluetooth

Z zestawem głośnomówiącym Bluetooth


Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij w górę przełącznik regulacji głośności ( +).

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij w dół przełącznik regulatora głośności ( -).


Przyciski wyszukiwania

Radio AM/FM (Typ A/Typ C/Typ D), Radio MW/LW/FM (Typ B)

Naciśnij przełącznik wyszukiwania ( 
lub
). Radio przełącza się na następną lub poprzednią zapamiętaną stację w kolejności, w jakiej zostały zapamiętane.

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik wyszukiwania (  lub
) w celu
znalezienia wszystkich dostępnych stacji na niższej lub wyższej częstotliwości, niezależnie od tego czy były wcześniej zapamiętane, czy nie.

Stacje radiowe zaprogramowane wcześniej przez dostrajanie automatyczne (Typ A/Typ B)/dodawanie do ulubionych stacji radiowych (Typ C/Typ D) mogą być przywołane podczas dostrajania automatycznego (Typ A/Typ B)/dodawania do ulubionych stacji radiowych (Typ C/Typ D) poprzez naciśnięcie przycisku wyszukiwania ( ,
). Zapamiętane stacje będą przywoływane w porządku w jakim je zapisano przez każdorazowe naciśnięcie przełącznika (  lub
).


Radio DAB (Typ D)

Podczas słuchania radia DAB naciśnij przycisk wyszukiwania ( ,
), aby
przywołać stację dodaną wcześniej do listy Ulubionych. Każdym naciśnięciem przycisku stacje radiowe można przywoływać w porządku, w jakim dodano je do listy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania (  ), aby przejść
do następnej stacji, ( ) aby powrócić
do poprzedniej stacji.

USB Audio/Bluetooth Audio/CD

Naciśnij przełącznik wyszukiwania ( ),
aby przejść do początku następnej ścieżki.

Naciśnij przełącznik wyszukiwania (
) kilka sekund po rozpoczęciu odtwarzania, aby przejść do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij przełącznik wyszukiwania ( )
po upłynięciu kilku sekund odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki.

Aby kontynuować przeszukiwanie utworów, naciśnij i przytrzymaj przełącznik ( lub
).


DVD (Typ C)

Naciśnij przełącznik wyszukiwania (
), aby przejść do początku następnego rozdziału.

Naciśnij przełącznik wyszukiwania ( ),
aby powrócić do początku poprzedniego rozdziału.

Radio Aha/Stitcher (Typ C/Typ D)

Naciśnij przełącznik wyszukiwania ( 
), aby przejść do początku następnej ścieżki.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania ( ), by ocenić
odtwarzanie bieżącego utworu jako "Lubię" (Like).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania ( ), by ocenić
odtwarzanie bieżącego utworu jako "Nie lubię" (Dislike).

Przycisk wyciszenia*

Naciśnij przycisk ( ) w celu
wyciszenia audio. Naciśnij ponownie, aby powrócić do poprzednich ustawień.

UWAGA

Po wyłączeniu zapłonu funkcja MUTE zostaje anulowana. W związku z tym, po ponownym włączeniu silnika, dźwięk nie będzie wyciszony. Aby wyciszyć ponownie dźwięk, naciśnij przycisk ( ).


Zestaw audio (Typ C/Typ D)

UWAGA Opis funkcji systemu audio znajdujący w niniejszej instrukcji może się różnić od rzeczywistego działania systemu, a kształty ekr ...

Tryb AUX/USB/iPod

Do gniazda AUX można podłączyć przenośne urządzenie audio lub inne podobne urządzenia dostępne na rynku, aby słuchać muzyki wyk ...

Categorie