Mazda 2: Oświetlenie wewnętrzne

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Wyposażenie wnętrza –> Oświetlenie wewnętrzne

Lampy sufitowe


Przód

Z lampami punktowymi


Bez lamp punktowych


Tył*


UWAGA

(Z lampami punktowymi) Posługiwanie się przełącznikiem przedniej lampy sufitowej powoduje również włączenie i wyłączenie tylnej lampy sufitowej.

Oświetlenie punktowe*

Jeśli przełącznik lampy sufitowej znajduje się w pozycji DOOR lub OFF, naciśnij przycisk w kloszu, aby włączyć lampy punktowe, a następnie naciśnij go ponownie, aby je wyłączyć.


UWAGA

Oświetlenie punktowe nie wyłączy się nawet wówczas, jeśli przycisk w kloszu jest naciśnięty, w następujących przypadkach:

Oświetlenie bagażnika (Hatchback)

Oświetlenie bagażnika (Hatchback)


Oświetlenie bagażnika (Hatchback)


Oświetlenie bagażnika (Sedan)

Lampa oświetlenia bagażnika włącza się po otwarciu pokrywy bagażnika i gaśnie po jej zamknięciu.

Oświetlenie bagażnika (Sedan)


UWAGA

Aby uniknąć rozładowania akumulatora, nie pozostawiaj otwartej pokrywy bagażnika na dłuższy czas przy wyłączonym silniku.

System oświetlenia wejścia

Lampy sufitowe włączą się, gdy zostanie wykonana którakolwiek z poniższych czynności, a przełącznik lampy sufitowej będzie w pozycji DOOR i zapłon będzie wyłączony.

Lampy sufitowe włączają się na około 15 sekund po wyłączeniu zapłonu, gdy przełącznik lampy sufitowej znajduje się w pozycji DOOR.

Lampy sufitowe gasną natychmiast w następujących sytuacjach:

UWAGA

Jeśli którekolwiek z drzwi lub pokrywa bagażnika pozostaną otwarte, gdy przełącznik przedniej lampy sufitowej znajduje się w pozycji DOOR, lampa sufitowa lub oświetlenie bagażnika gaśnie po około 30 minutach, aby uniknąć rozładowania akumulatora.

Aby uniknąć rozładowania akumulatora po pozostawieniu włączonego oświetlenia wewnętrznego (włącznik oświetlenia wewnętrznego jest w pozycji ON lub oświetlenie wewnętrzne włączono poprzez naciśnięcie na klosze lampek), wyłącza sie ono automatycznie w następujących okolicznościach:

Ponadto, jeśli po zgaśnięciu oświetlenia wewnętrznego zostaną wykonane wymienione poniżej czynności, oświetlenie to włączy się ponownie.

Działanie systemu oświetlenia wejścia można zmienić.

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na stronie 9-13.

Daszki przeciwsłoneczne

Jeśli potrzebujesz użyć daszka przeciwsłonecznego, opuść lub wyjmij go z zaczepu i obróć w bok. Lusterka w daszkach przeciwsłonecz ...

Gniazda akcesoriów

Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów Mazdy lub ich odpowiedników, o poborze mocy nieprzekraczającym 120W (DC 12 V, 10 A). Włą ...

Categorie