Mazda 2: Gniazda akcesoriów

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Wyposażenie wnętrza –> Gniazda akcesoriów

Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów Mazdy lub ich odpowiedników, o poborze mocy nieprzekraczającym 120W (DC 12 V, 10 A).

Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ACC lub ON.

Typ A

Typ A


Typ B

Typ B


PRZESTROGA

Aby uniknąć uszkodzenia gniazda lub awarii instalacji elektrycznej:

Zależnie od urządzenia podłączonego do gniazda zasilania, podczas odtwarzania dźwięku może być słyszalny szum.

W zależności od urządzenia podłączonego do gniazda na akcesoria, mogą one mieć wpływ na układ elektryczny samochodu, co może spowodować świecenie się lampki ostrzegawczej. Rozłącz podłączone urządzenie i upewnij się, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie ustępuje, rozłącz urządzenie z gniazda i wyłącz zapłon.

W przypadku, gdy problem nadal ma miejsce skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

W celu uniknięcia rozładowania akumulatora, nie korzystaj z gniazda do podłączenia akcesoriów przez dłuższy czas, gdy silnik jest wyłączony lub gdy pracuje na biegu jałowym.

Oświetlenie wewnętrzne

Lampy sufitowe Przód Z lampami punktowymi Bez lamp punktowych Tył* UWAGA (Z lampami punktowymi) Posługiwanie się przełącznikiem przedniej ...

Uchwyt na kubek

OSTRZEŻENIE Nigdy nie wkładaj do uchwytu kubka z gorącymi płynami podczas jazdy: Włożenie do uchwytu kubka z gorącymi napojami podczas jazdy ...

Categorie