Mazda 2: Jak korzystać z Radia Aha

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth Audio (Typ C/Typ D) –> Jak korzystać z Radia Aha

Radio Aha to aplikacja, dzięki której można uzyskać dostęp do zasobów stron internetowych, takich jak radia internetowe czy podcasty.

Bądź na bieżąco z informacjami o Twoich znajomych dzięki aktualizacjom z Facebooka i Twittera.

Dzięki wykorzystaniu usług dostępnych lokalnie, można wyszukiwać usług w pobliżu i miejsc docelowych oraz uzyskiwać informacje lokalne w czasie rzeczywistym.

Szczegóły na temat radia Aha, patrz http://www.aharadio.com/.

* Aha, logo Aha i szata graficzna Aha są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Harman International Industries, Inc., na których wykorzystywanie należy uzyskać pozwolenie.

UWAGA

Usługa świadczona przez Aha może być różna w zależności od kraju, w którym przebywa użytkownik. Ponadto usługa ta jest niedostępna w niektórych krajach.

Aby uruchomić Aha za pośrednictwem urządzenia Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:

Odtwarzanie

Wybierz ikonę  na ekranie
głównym i wyświetl ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu aha w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują się następujące ikony. Wyświetlane ikony różnią się w zależności od wybranej stacji.

Ponadto mogą być również wyświetlane ikony inne niż przedstawiono poniżej.Ikona Funkcja
Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetla menu główne.

Użyj tej ikony, aby przełączyć na inne stacje.

Wyświetla listę dostępnych pozycji.

Użyj tej ikony, aby przełączyć na inną informację w ramach danej stacji.

Strumień Shout

Nagrywa głos.

Nagrywa głos i zamieszcza go jako odtwarzalną ścieżkę na Facebooku i innych portalach społecznościowych.

Lubię*1

Wyrażenie akceptacji dla aktualnej zawartości.

Nie lubię*1

Wyrażenie braku akceptacji dla aktualnej zawartości.

Przewija o 15 sekund.
Mapa (samochody z systemem nawigacji)

Wyświetla miejsce docelowe odnalezione dzięki usługom dostępnym lokalnie w systemie nawigacji.

Połączenie

Można nawiązać połączenie z numerem telefonu miejsca odnalezionego za pomocą usług dostępnych lokalnie. Funkcja dostępna tylko wówczas, gdy urządzenie jest podłączone jako telefon.

Powraca do poprzedniego ekranu.
Wstrzymuje odtwarzanie danej ścieżki. Ponowne wybranie powoduje wznowienie odtwarzania.
Przechodzi do następnej ścieżki.
Przewija szybko o 30 sekund.
Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na stronie 5-52.

*1 Niektóre stacje mogą stosować inne wersje terminów wyrażających aprobatę lub nie (Lubię i Nie lubię), w zależności od typu stacji lub usługodawcy.

Menu główne

Wybierz ikonę .


Menu główne


Przełącz kartę i wybierz kategorię stacji.

Zakładka Funkcja
Zaprogramowane stacje Wyświetla listę stacji zaprogramowanych w urządzeniu.

Wybierz nazwę zaprogramowanej stacji, aby odtworzyć ją.

W pobliżu Wybierz żądaną stację.

Przekazywane są informacje właściwe dla miejsca docelowego odnalezionego w pobliżu pozycji pojazdu.

Możesz wybrać ustawione wcześniej żądane kategorie, korzystając z filtra ustawień w urządzeniu.

UWAGA

Usługi dostępne lokalnie mogą być różne, ponieważ funkcja ta zależy od zawartości udostępnianej przez Radio Aha.

Przykład użycia (Usługi dostępne lokalnie)

1. Wybierz żądaną stację z zakładki W pobliżu w menu głównym.

Odtwarzanie nazw lub adresów miejsc docelowych rozpoczyna się w porządku zgodnym z listą nazw miejsc docelowych.

Przykład użycia (Usługi dostępne lokalnie)


2. W przypadku wybrania ikony
w nawigacji wyświetlana jest lokalizacja aktualnie wyświetlanego miejsca docelowego (wyłącznie z systemem nawigacji).

3. W przypadku wybrania ikony  
można nawiązać połączenie z aktualnie wyświetlanym miejscem docelowym.

4. Wybierz ikonę i wyświetl listę
dostępnych opcji.

Można dokonać wyboru z listy innego miejsca docelowego.

Przykład użycia (Usługi dostępne lokalnie)


Strumień Shout

Niektóre sieci społecznościowe, np.

Facebook lub Caraoke, obsługują funkcję nagrywania i współdzielenia wiadomości głosowych poprzez funkcję o nazwie "Strumień Shout".

1. Wybierz ikonę i uruchom
odliczanie (3, 2, 1, 0). Nagrywanie rozpoczyna się, gdy na liczniku widnieje zero.

2. Nagrywa głos.

3. Wybierz Zapisz i zapisz nagranie w pamięci lub zamieść na portalu.

UWAGA

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

Jeśli podłączone jest urządzenie Bluetooth, na wyświetlaczu centralnym pojawiają się następujące informacje. X: Dostępne - : N ...

Jak korzystać z Radia Stitcher

Co to jest Radio Stitcher? Radio Stitcher jest to aplikacja, z której można korzystać do słuchania radia internetowego lub nadawanych strumieniowo podcast ...

Categorie