Mazda 2: Funkcja i-stop

Funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie, aby wznowić jazdę. Dzięki temu systemowi zostaje obniżone zużycie paliwa, ograniczona emisja gazów spalinowych i wyeliminowany hałas silnika pracującego na biegu jałowym, kiedy samochód stoi.

Wyłączanie i włączanie silnika przez funkcję i-stop

UWAGA

Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) włącza się w następujących okolicznościach:

Manualna skrzynia biegów

1. Zatrzymaj samochód, wciskając pedał hamulca, a następnie pedał przyspieszenia.

2. Podczas wciskania pedału sprzęgła ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po zwolnieniu pedału sprzęgła.

3. Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po naciśnięciu pedału sprzęgła.

Automatyczna skrzynia biegów

1. Funkcja i-stop zatrzymuje pracę silnika po wciśnięciu pedału hamulca podczas jazdy (nie dotyczy jazdy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w trybie R lub M, tryb stałego drugiego biegu) i zatrzymaniu samochodu.

2. Silnik ponownie uruchamia się automatycznie po zwolnieniu pedału hamulca, jeśli dźwignia zmiany biegów jest w pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu).

3. Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie po zwolnieniu pedału hamulca. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

Warunki działania systemu

Kiedy system działa

Praca silnika jest zatrzymywana i lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) włącza się w poniższych okolicznościach.

(SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5) Silnik jest rozgrzany.

(SKYACTIV-D 1.5)

Silnik został uruchomiony, a samochód jechał przez pewien okres czasu.

Silnik został uruchomiony z zamkniętą pokrywą komory silnika.

Akumulator jest w dobrym stanie.

Wszystkie drzwi, pokrywa bagażnika i pokrywa komory silnika są zamknięte.

Zapięty jest pas bezpieczeństwa kierowcy.

Układ klimatyzacji nie działa w trybie przepływu powietrza ustawionym na pozycję (A/C ON).

(Klimatyzacja automatyczna)

Nie świeci się lub nie miga lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) funkcji i-stop.

Funkcje zaawansowanego systemu zdalnego otwierania i przycisku Start działają poprawnie.

Poziom podciśnienia w układzie hamulcowym jest wystarczająco wysoki.

Kierownica nie jest poruszana.

(Manualna skrzynia biegów)

(Automatyczna skrzynia biegów)

Kiedy system nie działa

Funkcja i-stop nie powoduje zatrzymania pracy silnika w następujących okolicznościach:

Samochód jest zatrzymany, ale silnik nadal pracuje na biegu jałowym

Układ klimatyzacji działa w trybie rozdziału powietrza ustawionym na pozycję (A/C ON).

(Klimatyzacja automatyczna)

Panuje maksymalnie niska lub wysoka temperatura otoczenia.

Ciśnienie atmosferyczne jest niskie (podczas jazdy na dużych wysokościach n.p.m.).

(Automatyczna skrzynia biegów)

(SKYACTIV-D 1.5) Układ filtra cząstek stałych (DPF) jest w trakcie usuwania cząstek stałych (PM).

UWAGA

W poniższych okolicznościach do zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop wymagane jest upłynięcie pewnego czasu:

Silnik nie uruchamia sie ponownie

Silnik nie uruchomi się ponownie ze względów bezpieczeństwa, jeśli - podczas, gdy silnik został zatrzymany przez funkcję i-stop - wykonywane są poniższe czynności.

W takich sytuacjach uruchom silnik normalnym sposobem.

Pokrywa komory silnika jest otwarta.

(Model europejski) Pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy jest odpięty i drzwi kierowcy są otwarte.

(Modele spoza Europy)

Czas, przez jaki silnik jest wyłączony, jest krótki lub czas do kolejnego zatrzymania pracy silnika jest długi

Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w momencie, gdy jest wyłączony przez funkcję i-stop Silnik uruchamia się ponownie automatycznie w następujących okolicznościach.

(Klimatyzacja automatyczna)

Zwolnienie hamulca zasadniczego podczas postoju na pochyłości spowoduje nieznaczny ruch samochodu.

Upłynęły dwie minuty od zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop.

Poziom naładowania akumulatora jest znacznie obniżony.

(Automatyczna skrzynia biegów)

(Modele spoza Europy)

Dźwignia wybierania biegów zostaje przestawiona podczas zatrzymania pracy silnika przez funkcję i-stop (automatyczna skrzynia biegów) Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, gdy silnik został wyłączony przez funkcję i-stop, silnik nie uruchomi się ponownie, nawet jeśli zostanie zwolniony pedał hamulca.

Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D, M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop spowodowała wyłączenie silnika).

Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, a pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty i drzwi kierowcy zostaną otwarte, silnik nie uruchomi się ponownie.

Uruchom silnik normalnym sposobem.

Jeśli dźwignia wybierania biegów zostanie przestawiona z pozycji D lub M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub P, a pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty i drzwi kierowcy zostaną otwarte, silnik uruchomi się ponownie.

Zaciski akumulatora były odłączone

Praca silnika może nie zostać zatrzymana prawidłowo przez funkcję i-stop, jeśli zostaną odłączone zaciski akumulatora. Ponadto po wymianie akumulatora działanie funkcji i-stop należy poddać kontroli. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód jest w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód jest w ruchu, z jakiejkolwiek przyczyny innej ni ...

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomarańczowa)/Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona)

Dla zapewnienia bezpiecznego i wygodnego użycia samochodu funkcja i-stop stale monitoruje operacje wykonywane przez kierowcę, otoczenie wewnętrzne i zewnętrz ...

Categorie