Kia Rio: W przypadku pojazdów wyposażonych w system kluczyka smart

Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu "P" (w przypadku automatycznej skrzyni biegów)

Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P


Jeśli użytkownik spróbuje wyłączyć silnik nie umieszczając dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postoju), przycisk ENGINE START/STOP zmieni położenie na ACC. Jeśli przycisk zostanie wciśnięty jeszcze raz, przełączy on się na ON. Na wyświetlaczu LCD przez 10 sekund pokazywane będzie ostrzeżenie, by wskazać, że użytkownik powinien wcisnąć przycisk ENGINE START/STOP aby wyłączyć silnik, gdy dźwignia zmiany biegów umieszczona jest w położeniu P (Postoju). Ponadto, przez ok. 10 sekund emitowany będzie dźwięk gongu ostrzegawczego. (jeśli jest w wyposażeniu)

Ponownie wcisnąć przycisk start

Ponownie wcisnąć przycisk start


Jeśli nie można użyć przycisku ENGINE START/STOP w przypadku problemów z systemem tego przycisku, na 10 sekund wyświetlone zostanie ostrzeżenie i nieprzerwanie emitowany będzie dźwięk gongu ostrzegawczego, by wskazać, że użytkownik może uruchomić silnik, jeszcze raz naciskając przycisk ENGINE START/STOP.

Dźwięk gongu ostrzegawczego zaniknie, jeśli przycisk systemu Engine start/stop działa normalnie lub uzbrojony został system alarmu przeciwkradzieżowego.

Jeśli ostrzeżenie jest pokazywane za każdym razem, gdy naciskany jest przycisk ENGINE START/STOP, należy udać się z samochodem do autoryzowanego sprzedawcy Kia celem sprawdzenia systemu.

Aby uruchomić silnik, użyć położenia "P" lub "N" (w przypadku automatycznej skrzyni biegów)

Aby uruchomić silnik, użyć położenia P lub N


Jeśli użytkownik spróbuje włączyć silnik nie umieszczając dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postoju) lub N (Neutralnym), na ekranie LCD na ok. 10 sekund pokazane zostanie ostrzeżenie.

Użytkownik może uruchomić silnik, gdy dźwignia zmiany biegów umieszczona jest w położeniu N (Neutralnym), ale dla własnego bezpieczeństwa powinien uruchamiać silnik, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Postoju).

Press start button while turn steering (Obracając kierownicę wcisnąć przycisk start) (jeżeli są w wyposażeniu)

Press start button while turn steering


Jeśli po naciśnięciu przycisku ENGINE START/STOP kierownica nie zostanie normalnie odblokowana, na ok. 10 sekund na ekranie LCD pokazane zostanie ostrzeżenie. Ponadto, jeden raz wyemitowany zostanie dźwięk gongu ostrzegawczego i przez 10 sekund migać będzie podświetlenie przycisku ENGINE START/STOP.

Po otrzymaniu ostrzeżenia przycisk ENGINE START/STOP należy wcisnąć obracając kierownicę w prawo i w lewo.

Check steering wheel lock system (Sprawdzić system blokady kierownicy) (jeżeli są w wyposażeniu)

Check steering wheel lock system


Jeśli po obróceniu przycisku ENGINE START/STOP do pozycji OFF, kierownica nie zostanie normalnie zablokowana, na ok. 10 sekund na wyświetlaczu LCD pokazane zostanie ostrzeżenie. Ponadto, przez 3 sekundy emitowany będzie dźwięk gongu ostrzegawczego i przez 10 sekund migać będzie podświetlenie przycisku ENGINE START/STOP .

Check stop lamp fuse (Sprawdzić bezpiecznik świateł hamowania stop) (jeżeli są w wyposażeniu)

Check stop lamp fuse


Kiedy bezpiecznik świateł stop rozłączy się, na ekranie LCD przez ok. 10 sekund pokazywane będzie ostrzeżenie.

Bezpiecznik należy wymienić na nowy.

Jeśli nie można uruchomić silnika, można będzie go uruchomić wciskając przycisk ENGINE START/STOP na 10 sekund, kiedy przycisk ten znajduje się w położeniu ACC.

Low washer liquid (Niski poziom płynu spryskiwaczy szyb) (jeżeli są w wyposażeniu)

Low washer liquid


Ta kontrolka ostrzegawcza świeci się przez 10 sekund, kiedy zbiornik płynu spryskiwaczy szyb jest prawie pusty.

Jeżeli wciśnięty zostanie przycisk TRIP, gdy kontrolka ostrzegawcza świeci się, tryb wyświetlacza LCD zmieni się do trybu TRIP na 4 sekundy, a następnie powróci do trybu niskiego poziom płynu spryskiwaczy szyb. Należy możliwie jak najszybciej dolać płynu do zbiornika płynu spryskiwaczy.

Door open! (Otwarte drzwi!) (jeżeli są w wyposażeniu)

Door open


Wyświetla odpowiednie drzwi lub tylną pokrywę, które nie są odpowiednio zamknięte.

Rear parking assist warning (Wskaźnik ostrzegawczy układu wspomagającego parkowanie tyłem) (jeśli jest w wyposażeniu)

Rear parking assist warning


Wyświetla on obszar wykrytej przeszkody podczas poruszania się pojazdu do tyłu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy odnieść się do rozdziału 4 "Układ wspomagający parkowanie tyłem"

Align steering wheel (Ustaw kierownicę do jazdy na wprost) (jeśli jest w wyposażeniu)

Align steering wheel


Jeśli silnik zostanie uruchomiony, kiedy kierownica jest obrócona o kąt 90 stopni w lewo, po kilku sekundach na wyświetlaczu LCD przez 5 sekund będzie się świecił komunikat "Align steering wheel" (Ustaw kierownicę do jazdy na wprost).

Należy obrócić kierownicę w prawo i w lewo pod kątem mniejszym niż 30 stopni.

Align steering wheel (Ustaw kierownicę do jazdy na wprost) (jeśli jest w wyposażeniu)

Align steering wheel


Jeśli silnik zostanie uruchomiony kiedy kierownica jest obrócona o kąt 90 stopni w prawo, po kilku sekundach na wyświetlaczu LCD przez 5 sekund będzie się świecił komunikat "Align steering wheel" (Ustaw kierownicę do jazdy na wprost).

Należy obrócić kierownicę w lewo i w prawo pod kątem mniejszym niż 30 stopni.

Wskaźnik niskiego poziomu ciśnienia w oponach (opcja)

Wskaźnik niskiego poziomu ciśnienia w oponach


Świeci się, gdy w którejś z opon znacznie brakuje powietrza.

Jeżeli tak się zdarzy należy jak najszybciej skontrolować układ u autoryzowanego dealera Kia.

Dla pojazdów wyposażonych w system kluczyka smart

Brak kluczyka w pojeździe Jeżeli kluczyka smart brak w pojeździe i dowolne drzwi zostaną otwarte lub zamknięte przy przycisku ENGINE START/STOP zna ...

Układ wspomagania parkowania tyłem

Układ wspomagania parkowania tyłem pomaga kierowcy podczas ruchu pojazdu do tyłu poprzez emitowanie sygnału dźwiękowego jeśli w odległ ...

Categorie