Kia Rio: Dla pojazdów wyposażonych w system kluczyka smart

Brak kluczyka w pojeździe

Brak kluczyka w pojeździe


Jeżeli kluczyka smart brak w pojeździe i dowolne drzwi zostaną otwarte lub zamknięte przy przycisku ENGINE START/STOP znajdującym się w położeniu ACC, ON lub START, na wyświetlaczu LCD pokazane zostanie ostrzeżenie. Ponadto, gdy kluczyka smart brak w pojeździe i drzwi zostaną zamknięte, przez 5 sekund emitowany będzie dźwięk gongu ostrzegawczego.

Kluczyk smart zawsze należy mieć przy sobie.

Key is not detected (Nie wykryto kluczyka)

Key is not detected


Jeśli brak kluczyka smart w pojeździe lub nie został wykryty i naciśnięty zostanie przycisk ENGINE START/STOP, na wyświetlaczu LCD przez 10 sekund pokazywane będzie ostrzeżenie.

Ponadto, wskaźnik immobilizera będzie migać przez ok. 10 sekund.

Press start with smart key (Nacisnąć przycisk start kluczykiem smart)

Press start with smart key


Jeśli przycisk ENGINE START/STOP zostanie naciśnięty w chwili, gdy na wyświetlaczu LCD pokazywane jest ostrzeżenie "Key is not detected" (Nie wykryto kluczyka), przez 10 sekund będzie się świecił komunikat ostrzegawczy "Press the start button with smart key" (Naciśnij przycisk Start kluczykiem Smart). Ponadto, wskaźnik immobilizera będzie migać przez ok. 10 sekund.

Low key battery (Niski poziom baterii kluczyka)

Low key battery


Jeśli przycisk ENGINE START/STOP obrócony zostanie w położenie OFF, gdy kluczyk smart ulegnie rozładowaniu w pojeździe, na wyświetlaczu LCD przez 10 sekund pokazywane będzie ostrzeżenie. Ponadto, jednokrotnie wyemitowany zostanie dźwięk gongu ostrzegawczego.

Wymienić baterię na nową.

Press brake pedal to start engine (Aby uruchomić silnik naciśnij pedał hamowania) (w przypadku automatycznej skrzyni biegów)

Press brake pedal to start engine


Jeśli przycisk ENGINE START/STOP dwukrotnie obrócony zostanie w położenie ACC, po kolejnych naciśnięciach przycisku, bez wciskania pedału hamulca, na wyświetlaczu LCD przez 10 sekund pokazywane będzie ostrzeżenie, by wskazać, że użytkownik powinien wcisnąć pedał hamulca, aby uruchomić silnik.

Press clutch pedal to start engine (Aby uruchomić silnik naciśnij pedał sprzęgła) (w przypadku mechaniczna skrzyni biegów)

Press clutch pedal to start engine


Jeśli przycisk ENGINE START/STOP dwukrotnie obrócony zostanie w położenie ACC, po kolejnych naciśnięciach przycisku, bez wciskania pedału sprzęgła, na wyświetlaczu LCD przez 10 sekund pokazywane będzie ostrzeżenie, by wskazać, że użytkownik powinien wcisnąć pedał sprzęgła, aby uruchomić silnik.

Sygnał ostrzegawczy na wyświetlaczu LCD (jeżeli jest w wyposażeniu)

...

W przypadku pojazdów wyposażonych w system kluczyka smart

Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu "P" (w przypadku automatycznej skrzyni biegów) Jeśli użytkownik spróbuje wy ...

Categorie