Kia Rio: Ustawienia użytkownika (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Zestaw przyrządów i wskażników –> Ustawienia użytkownika (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

Ustawienia użytkownika


  1.  Zatrzymać samochód, stacyjka musi znajdować się w położeniu ON (włączonego zapłonu) lub silnik powinien pracować.
  2.  Nacisnąć klawisz TRIP, dopóki nie zostaną wyświetlone Ustawienia użytkownika (User settings).
  3.  Gdy ustawienia użytkownika są wyświetlone, nacisnąć klawisz TRIP przez 2 sekundy.
  4.  Naciskając klawisz TRIP można zmienić pozycję i wybrać inną, poprzez wciśnięcie przycisku RESET.

Kontrolka ostrzegawcza o oblodzeniu drogi (jeśli jest w wyposażeniu)

Ta kontrolka ostrzegawcza służy do ostrzegania kierowcy o możliwym oblodzeniu drogi, gdy:  Zapłon jest włączony  Zakres temperatur ...

Opcje samochodu (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

 Kiedy pojazd jest unieruchomiony, nacisnąć klawisz TRIP przez czas dłuższy niż 2 sekundy, kiedy przycisk ENGINE START/STOP znajduje si&# ...

Categorie