Kia Rio: Opcje samochodu (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Zestaw przyrządów i wskażników –> Opcje samochodu (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

Opcje samochodu


  1.  Kiedy pojazd jest unieruchomiony, nacisnąć klawisz TRIP przez czas dłuższy niż 2 sekundy, kiedy przycisk ENGINE START/STOP znajduje się w położeniu ON lub gdy silnik pracuje.

    Wyświetlacz LCD zestawu przyrządów i wskaźników przełączy się do trybu "Ustawień użytkownika". Naciskając klawisz TRIP można zmienić pozycję i wybrać inną, poprzez naciśnięcie przycisku RESET.

  2.  W trybie "User setting" (Ustawień użytkownika), wybrać "Vehicle Option" (Opcje samochodu).
  3.  Przejść (przyciskiem TRIP) do żądanej pozycji i wybrać (Przyciskiem RESET).

Ustawić kierownicę do jazdy na wprost (pozycja układu kierowniczego) (jeśli jest w wyposażeniu)

Ustawić kierownicę do jazdy na wprost


On - Kiedy kierownica nie znajduje się w położeniu jazdy na wprost, gdy przycisk ENGINE START/STOP znajduje się w położeniu ON, na wyświetlaczu LCD pokazane zostanie ostrzeżenie.

Off - Kiedy kierownica nie znajduje się w położeniu jazdy na wprost, gdy przycisk ENGINE START/STOP znajduje się w położeniu ON, na wyświetlaczu LCD ostrzeżenie nie zostanie wyświetlone.

Jednostka miary temperatury na zewnątrz (jeśli jest w wyposażeniu)

Jednostka miary temperatury na zewnątrz


Można zmieniać jednostkę miary temperatury na zewnątrz C F.

Język

Język


Wybrać żądany język wyświetlacza LCD.

Ustawienia użytkownika (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

 Zatrzymać samochód, stacyjka musi znajdować się w położeniu ON (włączonego zapłonu) lub silnik powinien pracowa ...

System konserwacji (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

System konserwacji informuje kierowcę, kiedy wymieniać olej silnikowy i zamienić opony miejscami. Przeglądy i obsługa samochodu  Kiedy ...

Categorie