Kia Rio: System konserwacji (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Zestaw przyrządów i wskażników –> System konserwacji (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

System konserwacji


System konserwacji informuje kierowcę, kiedy wymieniać olej silnikowy i zamienić opony miejscami.

Przeglądy i obsługa samochodu

Przeglądy i obsługa samochodu


 1.  Kiedy pojazd jest unieruchomiony, nacisnąć klawisz TRIP przez czas dłuższy niż 2 sekundy, kiedy przycisk ENGINE START/STOP znajduje się w położeniu ON lub gdy silnik pracuje, wyświetlacz LCD zestawu przyrządów i wskaźników przełączy się do trybu "User Setting" (Ustawień użytkownika).

  Naciskając klawisz TRIP można zmienić pozycję i wybrać inną, poprzez naciśnięcie przycisku RESET.

 2.  W trybie "User setting" (Ustawień użytkownika), wybrać "Maintenance" (Konserwacja).

Harmonogram konserwacji

Harmonogram konserwacji


 1. Wybrać harmonogram konserwacji dla żądanego oleju silnikowego (przekładania opon).
 2.  Po zakończeniu ustawiania, można opuścić tryb konserwacji naciskając klawisz TRIP przez czas dłuższy niż 2 sekundy.

Engine Oil(Tire Rotation) Service Required - (Wymagany przegląd oleju silnikowego (przekładanie opon))

Engine Oil(Tire Rotation) Service Required


 1.  Jeśli wymagany jest przegląd, wyświetlony będzie komunikat.

Engine Oil(Tire Rotation) Service Required


 1. Jeżeli użytkownik chciałby wyzerować lub wyłączyć system konserwacji, powinien nacisnąć klawisz RESET przez czas dłuższy niż 1 sekundę.

  Wyświetlacz zmieni się do trybu "Engine Oil Service Message" (Komunikat przeglądu oleju silnikowego).

  Naciskając klawisz TRIP można zmienić pozycję i wybrać żądaną, poprzez naciśnięcie przycisku RESET.

Opcje samochodu (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

Kiedy pojazd jest unieruchomiony, nacisnąć klawisz TRIP przez czas dłuższy niż 2 sekundy, kiedy przycisk ENGINE START/STOP znajduje się w ...

Kontrolki i wskaźniki ostrzegawcze

Wszystkie lampki ostrzegawcze są sprawdzane przez obrócenie wyłącznika zapłonu do pozycji ON (nie uruchamiać silnika). Każda lampka, kt&oacu ...

Categorie