Kia Rio: Kontrolki i wskaźniki ostrzegawcze

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Zestaw przyrządów i wskażników –> Kontrolki i wskaźniki ostrzegawcze

Wszystkie lampki ostrzegawcze są sprawdzane przez obrócenie wyłącznika zapłonu do pozycji ON (nie uruchamiać silnika). Każda lampka, która nie zapala się powinna być sprawdzona przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Po uruchomieniu silnika, należy upewnić się, że wszystkie lampki ostrzegawcze zgasły. Jeżeli którakolwiek z nich pozostaje zapalona, wskazuje to stan wymagający zwrócenia uwagi. Po zwolnieniu hamulca postojowego, lampka ostrzegawcza układu hamulcowego powinna zgasnąć. Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa będzie świecić nadal, jeżeli nadal jest mało paliwa.

Wskaźnik ECO
(jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik ECO jest systemem informującym kierowcę o ekonomicznej jeździe.Wyświetlacz informuje, czy jazda jest ekonomiczna, co pomaga poprawić zużycie paliwa.

OSTROŻNIE Nie należy obserwować wskaźnika podczas jazdy. Spowoduje to rozproszenie uwagi podczas jazdy i doprowadzi do wypadku, a w rezultacie do poważnych obrażeń ciała u ludzi.

Lampka ostrzegawcza
poduszki powietrznej (jeżeli jest w wyposażeniu)

Ta lampka ostrzegawcza zapali się na około 6 sekund za każdym razem, gdy wyłącznik zapłonu zostanie obrócony do położenia ON.

Lampka ta zapala się również, gdy system SRS nie działa prawidłowo. Jeżeli lampka ostrzegawcza AIR BAG nie
zapali się lub pozostaje zapalona na stałe po upływie 6 sekund od obrócenia wyłącznika zapłonu do pozycji ON lub po uruchomieniu silnika, albo też zapala się podczas jazdy, system SRS musi być sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Wskaźnik ostrzegawczy
układu zapobiegania blokowaniu kół (ABS) (jeżeli jest na wyposażeniu)

Wskaźnik ten włącza się, gdy wyłącznik zapłonu jest obrócony do położenia ON i gaśnie po około 3 sekundach, jeżeli system działa normalnie.

Jeżeli przy wyłączniku zapłonu obróconym do położenia ON wskaźnik ostrzegawczy ABS pozostaje włączony, włącza się podczas jazdy lub nie włącza się wcale, wskazuje to, że mogą istnieć problemy z układem ABS.

Jeżeli to występuje, pojazd musi być sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia najszybciej, jak jest to możliwe. Zwykły system hamulcowy będzie nadal działał, lecz bez wspomagania układem zapobiegającym blokowaniu kół.

Wskaźnik
ostrzegawczy elektronicznego układu rozdziału siły hamowania (EBD)

Jeżeli podczas jazdy jednocześnie zapalą się dwa wskaźniki ostrzegawcze, oznacza to, że w Państwa pojeździe występuje problem w układzie ABS oraz EBD.

W tym przypadku, Państwa ABS oraz zwykły system hamulcowy mogą nie pracować normalnie. Pojazd najszybciej, jak jest to możliwe, musi być sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTRZEŻENIE Jeżeli włączają się i pozostają włączone wskaźniki ostrzegawcze zarówno ABS, jak i hamulców, system hamulcowy Państwa pojazdu nie będzie działał normalnie.Podczas nagłego hamowania możecie więc doświadczyć nieoczekiwanych oraz niebezpiecznych sytuacji. W tym przypadku, należy unikać jazdy z dużą prędkością oraz nagłego hamowania. Państwa pojazd musi być sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia najszybciej, jak jest to możliwe.

Wskaźnik hamulca
postojowego oraz płynu hamulcowego

Wskaźnik hamulca postojowego

Wskaźnik ten włącza się, gdy hamulec postojowy jest zaciągnięty przy wyłączniku zapłonu ustawionym w pozycji START lub ON. Kiedy hamulec postojowy zostanie zwolniony przy włączonym silniku, wskaźnik ostrzegawczy powinien zgasnąć.

Wskaźnik niskiego poziomu płynu hamulcowego

Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy pozostaje włączony, może to wskazywać na niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.

Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy pozostaje włączony należy:

 1.  Podjechać ostrożnie do najbliższego bezpiecznego miejsca i zatrzymać swój pojazd.
 2.  Przy zatrzymanym silniku, sprawdzić niezwłocznie poziom płynu hamulcowego i w razie konieczności dolać płynu. Następnie sprawdzić wszystkie elementy układu hamulcowego, czy nie ma wycieków płynu.
 3.  Jeżeli zostaną wykryte wycieki, wskaźnik ostrzegawczy nadal świeci się lub hamulce nie działają prawidłowo, nie należy próbować jazdy samochodem. Pojazd powinien zostać odholowany do autoryzowanego sprzedawcy Kia, w celu sprawdzenia układu hamulcowego i dokonania niezbędnych napraw.

Państwa pojazd wyposażony jest w dwuobwodowy układ hamulcowy.

Oznacza to, że dwa koła będą nadal hamowane, nawet gdy wystąpi usterka jednego z dwóch obwodów. Przy działającym tylko jednym obwodzie, do zatrzymania samochodu wymagany jest większy od normalnego ruch pedału hamulca oraz większa siła nacisku.

Również zatrzymanie samochodu przy działającej tylko części systemu hamulcowego nie nastąpi na tak krótkiej drodze. Jeżeli usterka hamulców wystąpi podczas kierowania pojazdem, w celu uzyskania dodatkowej siły hamowania należy zmienić przełożenie na niższy bieg i zatrzymać samochód najszybciej jak to jest możliwe w bezpieczny sposób.

W celu skontrolowania działania żarówki sprawdzić, czy lampka hamulca postojowego oraz wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego włączają się, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

OSTRZEŻENIE Prowadzenie pojazdu z zapalonym wskaźnikiem ostrzegawczym jest niebezpieczne. Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy hamulców pozostaje włączony, hamulce muszą być niezwłocznie skontrolowane i naprawione przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Ostrzeżenie o niezapiętych
pasach bezpieczeństwa (jeżeli jest w wyposażeniu)

Kontrolka ostrzegawcza pasa bezpieczństwa

Jako przypomnienie dla kierowcy, lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa będzie migać przez około 6 sekund, za każdym razem, gdy wyłącznik zapłonu zostanie obrócony do położenia ON, bez względu na stan zapięcia pasów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapoznaj się z pasami bezpieczeństwa w rozdziale 3.

Wskaźniki
kierunkowskazów

Migające zielone strzałki w panelu zestawu przyrządów i wskaźników ukazują kierunek wskazywany kierunkowskazami. Jeżeli strzałka zapala się, lecz nie miga, miga szybciej niż normalnie lub nie zapala się wcale, sygnalizuje to wadliwe działanie systemu kierunkowskazów. W celu naprawy należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą Kia.

Ta kontrolka miga również, gdy wyłącznik świateł awaryjnych jest włączony.

Wskaźnik świateł
drogowych

Wskaźnik ten zapala się, gdy reflektory są włączone i przełączone na światła drogowe lub wtedy, gdy dźwignia kierunkowskazów została przyciągnięta do pozycji błyśnięcia przy wyprzedzaniu.

Kontrolka świateł mijania


Kontrolka ta świeci gdy reflektory główne są włączone i znajdują się w pozycji świateł mijania.

Wskaźnik przednich świateł
przeciwmgielnych (jeżeli są w wyposażeniu)

Wskaźnik ten zapala się, gdy przednie światła przeciwmgielne zostają włączone.

Lampka kontrolna tylnego
światła przeciw-mgłowego (jeżeli jest w wyposażeniu)

Wymieniona powyżej lampka kontrolna zostanie podświetlona po włączeniu tylnego światła przeciwmgłowego.

Wskaźnik zbyt niskiego
ciśnienia oleju w silniku

Ten wskaźnik ostrzegawczy wskazuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku.

Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy włącza się podczas jazdy, należy:

 1.  Zjechać bezpiecznie na pobocze drogi i zatrzymać się.
 2.  Przy wyłączonym silniku sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom jest niski, dodać zalecanego oleju.

Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy pozostaje włączony po dodaniu oleju lub wtedy, gdy olej nie jest dostępny, należy udać się do autoryzowanego sprzedawcy Kia.

OSTROŻNIE Jeżeli silnik nie zostanie zatrzymany natychmiast po włączeniu się wskaźnika ostrzegawczego zbyt niskiego ciśnienia oleju, może nastąpić poważne uszkodzenie silnika.

 

OSTROŻNIE Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego ciśnienia oleju pozostaje włączony podczas pracy silnika, może nastąpić poważne uszkodzenie silnika. Wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego ciśnienia oleju włącza się zawsze, gdy występuje niewystarczające ciśnienie oleju. Podczas normalnej pracy, powinien on włączyć się, gdy wyłącznik zapłonu zostanie włączony, a następnie zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego ciśnienia pozostaje włączony podczas pracy silnika, oznacza to jego poważną usterkę.

Jeżeli to nastąpi, należy zatrzymać samochód najszybciej, jak to możliwe w bezpieczny sposób, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju. Jeżeli oleju jest mało, uzupełnić go do wymaganego poziomu i uruchomić silnik ponownie. Jeżeli wskaźnik świeci przy pracującym silniku, natychmiast wyłączyć go. W każdym przypadku, gdy podczas pracy silnika świeci się wskaźnik ostrzegawczy zbyt niskiego ciśnienia oleju, przed ponowną jazdą samochodu, silnik powinien być sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Kontrolka ostrzegawcza
poziomu oleju silnikowego (jeśli jest w wyposażeniu)

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju silnikowego świeci się, ostrzegając o konieczności sprawdzenia poziomu oleju silnikowego.

Jeżeli lampka ostrzegawcza włączy się, należy sprawdzić jak najszybciej poziom oleju silnikowego i dodać oleju zgodnie z potrzebą. Zalecany olej należy wlewać powoli przez lejek. (Objętość uzupełnianego oleju: około 0,6 ~ 1,0 l) Używaj tylko określonego oleju silnikowego. (Należy zapoznać się z działem 8 "Zalecane środki smarne i ich objętości" w rozdziale 8).

Nie należy przepełniać zbiornika oleju silnikowego. Jego poziom nie powinien przekraczać znacznika F na wskaźniku prętowym.

UWAGA

OSTROŻNIE Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły, po dodaniu oleju silnikowego oraz przejechaniu około 50 ~ 100 km, po rozgrzaniu silnika, należy jak najszybciej zlecić przegląd układu autoryzowanemu sprzedawcy Kia. Nawet gdy lampka nie świeci się po uruchomieniu silnika, olej silnikowy i tak należy okresowo sprawdzać i uzupełniać.

Kontrolka układu
ładowania akumulatora

Ta lampka ostrzegawcza wskazuje wadliwe działanie alternatora albo elektrycznego układu ładowania.

Jeżeli lampka włączy się, gdy pojazd znajduje się w ruchu, należy:

 1.  Podjechać w najbliższe bezpieczne miejsce.
 2.  Przy wyłączonym silniku sprawdzić, czy nie wystąpiło poluzowanie lub zerwanie paska napędu alternatora.
 3.  Jeżeli pasek jest wyregulowany prawidłowo, problem istnieje gdzieś w elektrycznym układzie ładowania.

  Należy udać się z pojazdem do autoryzowanego sprzedawca Kia celem skorygowania problemu, gdy tylko będzie to możliwe.

Lampka ostrzegawcza
otwartego tylna klapa

Wskaźnik świeci się, jeżeli klapa bagażnika nie została dokładnie zamknięta.

Lampka ostrzegawcza
niedomkniętych drzwi

Wskaźnik ten świeci się, jeżeli drzwi nie zostały dokładnie zamknięte.

Wskaźnik immobilizera
(jeśli jest w wyposażeniu)

System bez kluczyka smart

Lampka włączy się po włożeniu kluczyka immobilizera i obróceniu go do pozycji ON w celu uruchomienia silnika.

Na tym etapie można uruchomić silnik.

Po uruchomieniu silnika lampka zgaśnie.

Jeżeli lampka ta miga, gdy kluczyk zapłonowy stacyjki jest ustawiony w położeniu ON przed uruchomieniem silnika, należy zgłosić się do autoryzowanego sprzedawcy Kia, by przeprowadził przegląd systemu.

System z kluczykiem smart

Jeśli w pojeździe wyposażonym w kluczyk smart, będzie miała miejsce jedna z niżej opisanych sytuacji, lampka kontrolna immobilizera będzie się świecić, migać lub zgaśnie.

Lampka sygnalizacji
niskiego poziomu paliwa

Ta lampka wskazuje, ze zbiornik paliwa jest prawie pusty. Gdy lampka ta włączy się, należy najszybciej, jak jest to możliwe, dolać paliwa do zbiornika.

Jazda z zapaloną lampką sygnalizacji niskiego poziomu paliwa lub z poziomem paliwa poniżej oznaczenia "E" może spowodować przerwy w zapłonie silnika oraz uszkodzenie katalizatora (jeżeli jest w wyposażeniu).

Lampka wskaźnika usterek
silnika (MIL) (lampka koniecznej kontroli silnika)

Ta lampka wskaźnika stanowi część systemu sterowania silnikiem, który monitoruje różne elementy systemu kontroli spalin. Jeżeli lampka ta włącza się podczas jazdy, wskazuje to, że gdzieś w systemie kontroli spalin został wykryty potencjalny problem.

Lampka ta włączy się również, gdy wyłącznik zapłonu jest obrócony do pozycji ON i zgaśnie w kilka sekund po uruchomieniu silnika. Jeżeli włączy się ona podczas jazdy lub nie włączy się, gdy wyłącznik zapłonu jest obrócony do pozycji ON, należy udać się do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy Kia i zlecić kontrolę systemu.

Ogólnie, pojazd będzie nadal zdolny do jazdy, lecz system musi być niezwłocznie sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTROŻNIE Przedłużająca się jazda z włączoną lampką wskaźnikową usterek silnika systemu kontroli spalin może spowodować uszkodzenie systemu kontroli spalin, co mogłoby wpłynąć na zdolność do jazdy oraz/lub zużycie paliwa.

 

OSTROŻNIE Jeżeli lampka wskaźnika usterek silnika systemu kontroli spalin świeci się, istnieje potencjalna możliwość uszkodzenia katalizatora, co może spowodować utratę mocy silnika. System kontroli spalin musi być możliwie jak najszybciej, sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

 

OSTROŻNIE - Silnik diesla (jeśli pojazd wyposażony jest w DPF) Kiedy kontrolka sygnalizacji usterek miga, może ona przestać migać, po jeździe z prędkością wyższą od 60km/h (37 mil/h) albo po jeździe na biegu wyższym niż 2. z obrotami silnika 1500 ~ 2000 obr/min utrzymywanymi przez pewien czas (przez około 25 minut).

Jeśli kontrolka sygnalizacji usterek nadal miga, pomimo zastosowania tej procedury, prosimy odwiedzić najbliższego autoryzowanego dealera Kia, a następnie dokonać sprawdzenia układu DPF.

Jeśli użytkownik samochodu będzie kontynuował przed dłuższy czas jazdę z migającą kontrolką sygnalizacji usterek, układ DPF może ulec uszkodzeniu i zużycie paliwa wzrośnie.

Wskaźnik ESP (program
elektronicznej stabilizacji) (jeżeli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik ESP zaświeci się, gdy wyłącznik zapłonu jest ustawiony w pozycji ON, lecz powinien zgasnąć po około 3 sekundach. Gdy ESP jest włączony, monitoruje on warunki jazdy i w normalnych warunkach jazdy lampka ESP pozostanie wyłączona. Gdy zostanie wykryta śliskość lub słabe warunki trakcyjne, ESP zadziała, a wskaźnik ESP będzie migał sygnalizując jego działanie.

Ale, jeśli układ ESP funkcjonuje nieprawidłowo kontrolka świeci i pozostanie włączona.Należy udać się z samochodem do autoryzowanego dealera Kia celem umożliwienia sprawdzenia układu.

Wskaźnik wyłączenia ESP
(jeżeli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik wyłączenia ESP (ESP OFF) zaświeci się, gdy zostanie włączony wyłącznik zapłonu, lecz powinien zgasnąć po około 3 sekundach. W celu włączenia trybu ESP OFF, należy nacisnąć przycisk ESP OFF. Zaświeci się wskaźnik ESP OFF wskazując, że ESP jest zdezaktywowany.

Wskaźnik WYJĘTEGO
KLUCZYKA (jeżeli jest w wyposażeniu)

Kiedy przycisk START/STOP SILNIKA znajduje się w położeniu ACC lub ON i dowolne drzwi są otwarte, system sprawdza kluczyk Smart. Jeśli kluczyka Smart nie ma w samochodzie, wskaźnik zacznie migać, a jeśli wszystkie drzwi są zamknięte rozlegnie się również przez około 5 sekund sygnał gongu ostrzegawczego. Wskaźnik zgaśnie, gdy pojazd ruszy. Kluczyk smart należy przechowywać w pojeździe.

Gong ostrzegawczy przypominający o pozostawionym kluczyku (jeśli jest w wyposażeniu)

System bez kluczyka smart

Jeżeli drzwi kierowcy zostaną otwarte, kiedy kluczyk zapłonowy pozostaje w stacyjce (w położeniu ACC lub LOCK), rozlegnie się gong ostrzegawczy przypominający o pozostawionym kluczyku. Ma to zapobiec zatrzaśnięciu kluczyków w samochodzie. Dźwięk gongu będzie emitowany do chwili, aż kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki, albo drzwi kierowcy zostaną zamknięte.

System z kluczykiem smart

Jeżeli drzwi kierowcy zostaną otwarte, kiedy kluczyk smart znajduje się w samochodzie, a przycisk ENGINE START/STOP ustawiony jest w pozycji ACC, rozlegnie się gong ostrzegawczy, przypominający o pozostawionym kluczyku. Gong ostrzegawczy będzie słychać, dopóki drzwi kierowcy nie zostaną zamknięte.

Wskaźnik tempomatu (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik
tempomatu (CRUISE)

Wskaźnik będzie się świecił, gdy tempomat jest włączony po naciśnięciem przycisku /CRUISE w kierownicy.


Wskaźnik tempomatu zgaśnie, gdy przycisk /CRUISE tempomatu
zostanie wciśnięty ponownie, w celu wyłączenia systemu.

Wskaźnik SET (USTAW)
tempomatu

Wskaźnik ten się świeci, gdy włączony jest wyłącznik działania tempomatu (SETlub RES+). Wskaźnik tempomatu SET nie włączy się, gdy zostanie wciśnięty przycisk tempomatu (CANCEL) lub układ zostanie zdezaktywowany.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy odnieść się do rozdziału 5 "Układ tempomatu".

Wskaźniki tempomatu na wyświetlaczu LCD świecą się.

Sygnał ostrzegawczy
przekroczenia prędkości (jeżeli jest w wyposażeniu)

Lampka ostrzegawcza nadmiernej prędkości

Przy jeździe z prędkością przekraczającą 120 km/h, wskaźnik ostrzegawczy będzie migać. Służy on dla zabezpieczenia przed rozwijaniem nadmiernej prędkości.

Gong ostrzegawczy przekroczenia prędkości (jeżeli jest w wyposażeniu)

Przy jeździe z prędkością przekraczającą 120 km/h, przez około 5 sekund emitowany będzie gong ostrzegawczy przekroczenia prędkości.

Służy on dla zabezpieczenia przed rozwijaniem nadmiernej prędkości.

Wskaźnik ostrzegawczy
elektrycznego układu wspomagania kierownicy (EPS) (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik ten włącza się, po obróceniu stacyjki w położenie ON, a następnie gaśnie.

Wskaźnik ten również włączy się, gdy w układzie EPS pojawi się usterka. Jeśli wskaźnik ten włączy się podczas jazdy, samochód musi być natychmiast sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia

Wskaźnik automatycznego
zatrzymania silnika (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik ten będzie się świecił, gdy silnik wejdzie w tryb zatrzymania na biegu jałowym ISG (Idle Stop and Go system) Kiedy będzie mieć miejsce automatyczny rozruch silnika, wskaźnik automatycznego zatrzymania na zestawie wskaźników będzie migać przez 5 sekund.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz system ISG (Zatrzymywanie silnika na biegu jałowym i jego uruchamianie) w Rozdziale 5.

UWAGA Kiedy silnik zostanie automatycznie uruchomiony przez system ISG, na kilka sekund mogą zaświecić się niektóre kontrolki ostrzegawcze (ABS, ESP, ESP OFF, EPS lub kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego).

Jest to wynikiem niskiego napięcia akumulatora i nie oznacza wadliwego działania układu ABS. Nie oznacza to wadliwego działania systemu.

Wskaźnik ostrzegawczy
niskiego poziomu płynu spryskiwaczy

Wskaźnik wskazuje, że zbiornik płynu spryskiwaczy szyb jest prawie pusty.

Należy możliwie jak najszybciej dolać płynu do spryskiwaczy do zbiornika.

Wskaźnik niskiego
poziomu ciśnienia w oponach / Wskaźnik uszkodzenia układu monitorowania ciśnienia w oponach (opcja)

Wskaźnik ostrzegawczy niskiego poziomu ciśnienia w oponach włącza się na 3 sekundy po ustawieniu kluczyka zapłonowego w położeniu "ON". Świeci się, gdy w którejś z opon znacznie brakuje powietrza.

Wskaźnik ostrzegawczy niskiego poziomu ciśnienia w oponach zacznie się świecić w sposób ciągły po tym, jak będzie migał przez około jedną minutę gdy istnieje jakiś problem w układzie monitorowania ciśnienia w oponach.

Jeżeli tak się zdarzy należy jak najszybciej skontrolować układ u autoryzowanego dealera Kia.

Jeśli kontrolka ostrzegawcza świeci się podczas jazdy, należy niezwłocznie zmniejszyć prędkość samochodu i zatrzymać się.Należy unikać gwałtownego hamowania i nadmiernych ruchów korygujących kierownicą. Dopompować koła do właściwego ciśnienia, tak jak pokazano na etykietach samoprzylepnych ogumienia umieszczonych w samochodzie

OSTRZEŻENIE Znacząco niskie ciśnienie w ogumieniu sprawia, że pojazd jest niestabilny i może wpłynąć na utratę panowania nad pojazdem, a także na zwiększoną drogę hamowania. Kontynuowanie jazdy przy niskim ciśnieniu w ogumieniu spowoduje jego przegrzanie i zniszczenie.

 

OSTRZEŻENIE - Bezpieczne zatrzymanie
 •  TPMS nie może ostrzegać użytkownika samochodu o poważnym i gwałtownym uszkodzeniu opony spowodowanym przez czynniki zewnętrzne.
 •  Jeśli użytkownik samochodu odczuwa jakąkolwiek jego niestabilność, powinien niezwłocznie zdjąć stopę z pedału przyspieszania i stopniowo rozpocząć hamowaniez niewielką siłą i zjechać z drogi w bezpieczne miejsce.

Wskaźnik świecy żarowej
(silnik diesla)

Lampka wskaźnika zapali się, gdy wyłącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji ON. Silnik może być uruchomiony po zgaśnięciu lampki wskaźnika podgrzewania wstępnego świec żarowych. Czas świecenia może zmieniać się w zależności od temperatury płynu chłodzącego, temperatury powietrza oraz stanu akumulatora.

UWAGA Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony w 10 sekundy po zakończeniu wstępnego podgrzewania, w ciągu 10 sekund wyłącznik zapłonu należy ponownie obrócić w położenie LOCK, a następnie w położenie ON, by ponownie wstępnie podgrzać silnik.

OSTROŻNIE Jeżeli lampka wskaźnika kontynuuje świecenie lub włącza się i gaśnie po rozgrzaniu silnika albo podczas jazdy, należy sprawdzić system u autoryzowanego sprzedawcy Kia, gdy tylko to będzie możliwe.

Lampka ostrzegawcza
filtru paliwa (silnik diesla)

Ta lampka ostrzegawcza włącza się na 3 sekundy po ustawieniu wyłącznika zapłonu do pozycji ON, a następnie gaśnie. Jeżeli włącza się ona podczas pracy silnika, wskazuje to, że wewnątrz filtru paliwa nagromadziła się woda.

Jeżeli to wystąpi, należy usunąć wodę z filtru paliwa. Po więcej informacji prosimy zapoznać się z działem zatytułowanym "Filtr paliwa" w rozdziale 7.

OSTROŻNIE Gdy zapali się lampka ostrzegawcza filtru paliwa, moc silnika (prędkość pojazdu oraz wolne obroty) może ulec zmniejszeniu. Jeżeli przy włączonej lampce jazda będzie kontynuowana, mogą ulec uszkodzeniu części silnika pojazdu oraz systemu wtrysku Common Rail.

Jeżeli to występuje, należy możliwie jak najszybciej, sprawdzić swój pojazd u autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Wskaźnik ogranicznika prędkości (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik ogranicznika prędkości


Wskaźnik świeci się, gdy system sterowania ogranicznika prędkości jest włączony, przez naciśnięcie przycisku na kierownicy. Wskaźnik zgaśnie,
gdy przycisk ten zostanie wciśnięty
ponownie, w celu wyłączenia systemu.

Jeśli istnieje problem z systemem ogranicznika prędkości, wskaźnik "OFF" będzie migał.

Jeśli tak się zdarzy, należy możliwie jak najszybciej umożliwić sprawdzenie systemu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz " System sterowania ogranicznika prędkości" w rozdziale 5.

Wskaźnik ogranicznika prędkości świecą na wyświetlaczu LCD.

System konserwacji (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

System konserwacji informuje kierowcę, kiedy wymieniać olej silnikowy i zamienić opony miejscami. Przeglądy i obsługa samochodu  Kiedy ...

Sygnał ostrzegawczy na wyświetlaczu LCD (jeżeli jest w wyposażeniu)

...

Categorie