Kia Rio: Przednia poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (jeżeli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Wygląd samochodu –> Poduszki bezpieczeństwa - dodatkowy system bezpieczeństwa –> Przednia poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (jeżeli jest w wyposażeniu)

Przednia poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera


Pojazd jest wyposażony w Dodatkowy system zabezpieczający (Poduszki powietrzne) oraz ramieniowo-biodrowe pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów siedzących

Obecność systemu została oznaczona przez umieszczenie liter "AIR BAG" na pokrywie poduszki bezpieczeństwa w kierownicy oraz po stronie pasażera w tablicy rozdzielczej nad przednim schowkiem.

SRS składa się z poduszki bezpieczeństwa w kierownicy zamontowanej pod pokrywą na środku kierownicy oraz w tablicy rozdzielczej nad przednim schowkiem po stronie pasażera.

SRS jest zamontowany, aby zapewnić kierowcy oraz pasażerowi z przodu dodatkową ochronę oprócz tej jaką oferuje sam układ pasów bezpieczeństwa w przypadku dość poważnego zderzenia czołowego.

OSTRZEŻENIE Zawsze należy stosować pasy bezpieczeństwa i foteliki do przewożenia dzieci - w każdej podróży, za każdym razem, przez wszystkich! Poduszki bezpieczeństwa napełniają się ze znaczną siłą w oka mgnieniu. Pasy bezpieczeństwa mają pomóc pasażerom w zachowaniu odpowiedniej pozycji, co pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści z działania poduszek bezpieczeństwa. Nawet z poduszkami bezpieczeństwa, pasażerowie źle zapięci, albo zupełnie bez pasów, mogą ulec poważnym obrażeniom ciała, kiedy poduszki się napełnią. Należy zawsze postępować zgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji dotyczącymi pasów bezpieczeństwa, poduszek bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pasażerów.

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń oraz osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa oferowany przez układ pasów:

 • Nigdy nie należy sadzać dzieci lub umieszczać gumowych podkładek na przednim siedzeniu.
 •  ABC - Dzieci należy zawsze zapinać na tylnych siedzeniach.

  Jest to najbezpieczniejsze miejsce, na którym powinny podróżować dzieci w każdym wieku.

 •  Przednie i boczne poduszki bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia u nieprawidłowo siedzących pasażerów na siedzeniach przednich.
 •  Kierowca powinien cofnąć swoje siedzenie tak daleko od przedniej poduszki bezpieczeństwa, ja to tylko możliwe, przy zachowaniu możliwości prowadzenia samochodu.
 • Kierowca, albo pasażer nie powinni nigdy siedzieć zbyt blisko lub opierać się o poduszki bezpieczeństwa. Nieprawidłowo siedzący kierowca bądź pasażer może ulec poważnym obrażeniom spowodowanym przez napełniające się poduszki bezpieczeństwa.
 •  Nie należy nigdy opierać się o drzwi albo o środkową część tablicy rozdzielczej - zawsze powinno się siedzieć w pozycji z pionowym oparciem fotela.
 •  Nigdy nie należy pozwalać, aby pasażer podróżował na przednim siedzeniu, kiedy wskaźnik wyłączenia przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera jest włączony, ponieważ poduszka bezpieczeństwa nie otworzy się w razie umiarkowanego bądź poważnego zderzenia czołowego.
 • Żaden przedmiot nie powinien być umieszczony na modułach poduszek bezpieczeństwa w kierownicy, na tablicy rozdzielczej nad przednim schowkiem, ponieważ każdy taki przedmiot może spowodować obrażenia, jeżeli samochód uderzy w coś dość silnie, aby spowodowało to napełnienie się poduszek bezpieczeństwa.
 •  Nigdy nie należy manipulować przy elementach SRS lub rozłączać ich okablowania. Próba wykonania takich czynności może zakończyć się powstaniem obrażeń na skutek przypadkowego napełnienia się poduszek bezpieczeństwa lub poprzez zablokowanie działania systemu SRS.
 • Jeśli kontrolka ostrzegawcza poduszki bezpieczeństwa systemu SRS świeci się lub miga podczas jazdy samochodu, należy możliwie szybko udać się do autoryzowanego dealera firmy Kia, celem sprawdzenia systemu poduszki.
 •  Poduszki bezpieczeństwa są jednorazowe - po otwarciu należy je jak najszybciej wymienić u autoryzowanego sprzedawcy Kia.
 •  SRS został zaprojektowany tak, że otwiera przednie poduszki bezpieczeństwa wtedy, gdy zderzenie jest dość silne, a kąt pomiędzy kierunkiem kolizji i osią symetrii samochodu jest mniejszy niż 30. Poduszki bezpieczeństwa otwierają się tylko raz. Zawsze należy zapinać pasy bezpieczeństwa.
 • Przednie poduszki bezpieczeństwa nie otwierają się podczas kolizji bocznej, uderzeniu w tył samochodu, oraz dachowaniu.

  Dodatkowo przednie poduszki bezpieczeństwa nie otworzą się, jeżeli siła uderzenia będzie mieściła się poniżej progu dla napełniania poduszek.

 •  Fotelik do przewożenia dzieci nigdy nie może być zamontowany na przednim siedzeniu. W razie wypadku niemowlę lub dziecko może ulec poważnym lub śmiertelnym obrażeniom spowodowanym przez napełniającą się poduszkę bezpieczeństwa.
 • Dzieci w młodsze niż 12 lat muszą być zawsze poprawnie przypięte do tylnego siedzenia. Nie należy nigdy pozwalać dzieciom na jazdę na przednim siedzeniu pasażera. Jeżeli dziecko w wieku powyżej 12 lat musi zostać posadzone na przednim siedzeniu, należy przypiąć je odpowiednio pasami, a siedzenie przesunąć tak daleko do tyłu, jak to tylko możliwe.
 •  Aby zapewnić maksymalną ochronę i zmniejszyć ryzyko doznania obrażeń lub śmierci podczas wszystkich rodzajów zderzeń, każdy z pasażerów, włączając w to kierowcę, powinien zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy siedzi naprzeciwko poduszki bezpieczeństwa, czy nie. Nie należy siadać zbyt blisko lub kłaść się na poduszce bezpieczeństwa podczas, kiedy samochód jedzie.
 • Nieprawidłowa pozycja może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia w czasie zderzenia. Dopóki samochód nie zostanie ustawiony na postoju, a kluczyk wyjęty z włącznika zapłonu, wszyscy pasażerowie powinni siedzieć prosto opierając się na ustawionych do góry oparciach, na środku poduszek siedzeń zapięci w pasy bezpieczeństwa, z nogami wygodnie wyciągniętymi oraz stopami trzymanymi na podłodze.
 •  Napełnianie poduszek bezpieczeństwa przez system SRS przebiega bardzo gwałtowne, co jest niezbędne, aby zapewnić ochronę w razie zderzenia. Jeżeli pasażer nie znajduje się we właściwej pozycji, bo nie miał założonych pasów bezpieczeństwa, otwierająca się poduszka bezpieczeństwa może uderzyć go z ogromną siłą powodując poważne lub śmiertelne obrażenia.

Wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera (jeżeli jest w wyposażeniu)

Wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera


Jeżeli fotelik do przewożenia dzieci ma być zamontowany na przednim siedzeniu pasażera lub siedzenie to nie jest użytkowane, przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera może zostać wyłączona, dzięki użyciu wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa.

Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, przednia poduszka pasażera powinna zostać wyłączona, kiedy w szczególnej sytuacji konieczne jest zamocowanie w tym miejscu fotelika do przewożenia dzieci ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

Wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera


Aby włączyć lub wyłączyć poduszkę powietrzną przedniego pasażera: Aby wyłączyć poduszkę powietrzną przedniego pasażera należy włożyć klucz główny w otwór przełącznika ON/OFF poduszki przedniego pasażera i obrócić go do pozycji OFF. Wskaźnik OFF poduszki powietrznej przedniego pasażera ( )
zacznie się świecić i nie zgaśnie, dopóki poduszka nie zostanie ponownie włączona. Aby ponownie włączyć poduszkę powietrzną przedniego pasażera należy włożyć klucz główny w otwór przełącznika ON/OFF poduszki przedniego pasażera i obrócić go do pozycji ON. Wskaźnik OFF poduszki powietrznej przedniego pasażera zgaśnie i zacznie się świecić przez około 60 sekund wskaźnik ON poduszki powietrznej przedniego pasażera ( ).


OSTRZEŻENIE Wyłącznik ON/OFF poduszek powietrznych może się obrócić po użyciu podobnego niewielkiego sztywnego przedmiotu. Zawsze sprawdzaj status wyłącznika ON/OFF przedniej poduszki powietrznej oraz kontrolkę wyłączonej poduszki pasażera siedzącego z przodu.

UWAGA

OSTROŻNIE
 •  Jeżeli przełącznik ON/OFF poduszki powietrznej przedniego pasażera nie działa poprawnie, na tablicy rozdzielczej włączy się kontrolka ostrzegawcza poduszki powietrznej ( ) Nie
  będzie się świecić wskaźnik OFF poduszki powietrznej przedniego pasażera ( ) (Wskaźnik ON
  włączonej poduszki powietrznej przedniego pasażera włączy się, a następnie wyłączy po około 60 sekundach), moduł sterujący SRS ponownie włączy poduszkę powietrzną przedniego pasażera i wówczas poduszka ta napełni się w trakcie zderzenia czołowego, nawet gdy zostanie wyłączona wyłącznikiem ON/OFF. Jeżeli nastąpi awaria wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera, konieczne jest jak najszybciej, sprawdzenie u autoryzowanego sprzedawcy Kia tego elementu, wstępnego napinacza pasów bezpieczeństwa, poduszek bezpieczeństwa i całego układu SRS.
 •  Jeśli kontrolka ostrzegawcza poduszki bezpieczeństwa systemu SRS miga lub nie świeci się, kiedy wyłącznik zapłonu zostanie obrócony do pozycji ON, albo świeci się, gdy pojazd jedzie, należy udać się należy możliwie szybko do autoryzowanego dealera Kia w celu sprawdzenia wyłącznika włączania/wyłączania poduszki pasażera siedzącego z przodu, wstępnego napinacza pasa bezpieczeństwa i systemu poduszek bezpieczeństwa SRS.

 

OSTRZEŻENIE
 •  Za odpowiednie ustawienie wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera odpowiada kierowca.
 •  Wyłączanie przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera można przeprowadzać tylko wówczas, gdy zapłon jest wyłączony, bo w innym przypadku może wystąpić awaria w układzie sterowania SRS.

  W takiej sytuacji może się pojawić niebezpieczeństwo, że żadna z poduszek bezpieczeństwa nie zadziała poprawnie albo całkowicie zawiedzie w czasie zderzenia.

 •  Nigdy nie należy montować na przednim siedzeniu fotelika do przewożenia dzieci ustawionego tyłem do kierunku jazdy, dopóki przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera nie zostanie wyłączona. Niemowlę lub dziecko może w razie wypadku ulec poważnym lub śmiertelnym obrażeniom spowodowanym przez napełniającą się poduszkę bezpieczeństwa.
 • Mimo że samochód został wyposażony w wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera, nie powinno się montować fotelika do przewożenia dzieci z przodu.

  Fotelik do przewożenia dzieci nigdy nie powinien być montowany na siedzeniu przednim. Dzieci, które są za duże do używania odpowiedniego fotelika do ich przewożenia powinny zawsze siedzieć na tylnych siedzeniach i korzystać z dostępnych pasów trzypunktowych. Dzieci mają zapewnione największe bezpieczeństwo w czasie wypadku, kiedy są odpowiednio przypięte do właściwego fotelika do przewożenia dzieci zamontowanego na tylnym siedzeniu samochodu.

 •  Kiedy tylko fotelik do przewożenia dzieci nie będzie już potrzebny na przednim siedzeniu pasażera, należy włączyć przednią poduszkę pasażera.

Elementy i funkcje systemu SRS

System SRS składa się z następujących elementów:  Moduł przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy*  Moduł przednie ...

Boczna poduszka bezpieczeństwa (jeżeli jest w wyposażeniu)

Samochód jest wyposażony w boczne poduszki bezpieczeństwa dla każdego przedniego siedzenia. Poduszka bezpieczeństwa zapewnia kierowcy oraz prze ...

Categorie