Kia Rio: Elementy i funkcje systemu SRS

Elementy i funkcje systemu SRS


System SRS składa się z następujących elementów:

 1.  Moduł przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy*
 2.  Moduł przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera*
 3.  Moduły bocznych poduszek bezpieczeństwa*
 4.  Moduły bocznych kurtyn bezpieczeństwa*
 5.  Zespoły zwijaczy wstępnych napinaczy pasów*
 6.  Wskaźnik ostrzegawczy poduszek bezpieczeństwa
 7.  Moduł sterowania SRS (SRSCM)
 8.  Boczne czujniki zderzeń*
 9. Wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera*
 10.  Wskaźnik wyłączonej przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera (tylko dla pasażera siedzącego z przodu)*

*: jeżeli jest w wyposażeniu

Kiedy wyłącznik zapłonu jest w pozycji włączonego zapłonu (ON), SRSCM ciągle monitoruje wszystkie elementy i sprawdza, czy wystąpiło zderzenie czołowe lub bliskie czołowemu, które jest dość poważne, aby konieczne było napełnienie poduszek bezpieczeństwa lub uruchomienie napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Kontrolka ostrzegawcza systemu SRS " " na tablicy rozdzielczej będzie
się świecić przez około 6 sekund po włączeniu zapłonu, po czym zgaśnie.

OSTRZEŻENIE Jeśli wystąpi jakikolwiek z podanych warunków, będzie to wskazywało na usterkę systemu SRS. Należy umożliwić jak najszybciej sprawdzenie systemu poduszki bezpieczeństwa przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.
 •  Kontrolka poduszki nie włącza się na krótki czas po włączeniu zapłonu,
 •  Kontrolka poduszki pozostaje nadal włączona po wcześniejszym świeceniu się przez około 6 sekund,
 •  Kontrolka poduszki włącza się, gdy samochód jedzie.
 •  Lampka miga, kiedy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON.

Elementy i funkcje systemu SRS


Moduły poduszek bezpieczeństwa są umieszczone zarówno w kierownicy jak i w tablicy rozdzielczej przed pasażerem nad przednim schowkiem. Kiedy SRSCM wykryje dość poważne uderzenie w przód pojazdu, wtedy automatycznie uruchomi przednie poduszki bezpieczeństwa.

Elementy i funkcje systemu SRS


Podczas napełniania poduszki, rozerwane zostają szwy uformowane bezpośrednio na pokrywie poduszki, która oddzieli się na skutek działania ciśnienia wywieranego przez poduszkę.

Dalsze otwieranie osłon pozwoli na pełne napełnienie poduszki.

Elementy i funkcje systemu SRS


rozerwane zostają szwy uformowane bezpośrednio na pokrywie poduszki, która oddzieli się na skutek działania ciśnienia wywieranego przez poduszkę.

Dalsze otwieranie osłon pozwoli na pełne napełnienie poduszki.

W pełni napełniona poduszka bezpieczeństwa w połączeniu z poprawnie zapiętymi pasami bezpieczeństwa spowolni ruch do przodu ciał pasażera i kierowcy zmniejszając ryzyko obrażeń głowy oraz klatki piersiowej.

Po całkowitym napełnieniu, poduszka bezpieczeństwa natychmiast zacznie się opróżniać, pozwalając kierowcy na zachowanie widoczności do przodu oraz zdolności do kierowania lub wykorzystywania innych przyrządów sterowniczych.

Elementy i funkcje systemu SRS


OSTRZEŻENIE
 •  Nie powinno się montować lub umieszczać jakichkolwiek akcesoriów (uchwytów na kubek, na kasety, naklejek, itp.) w samochodzie na tablicy rozdzielczej po stronie pasażera nad przednim schowkiem z zamontowaną poduszką bezpieczeństwa. Jeżeli poduszka bezpieczeństwa pasażera napełnia się, przedmioty te mogą stać się groźnymi pociskami i mogą spowodować obrażenia.
 • Podczas montowania odświeżacza powietrza ze zbiorniczkiem płynu nie należy umieszczać go w pobliżu tablicy rozdzielczej lub na powierzchni tablicy rozdzielczej.

  Jeżeli poduszka bezpieczeństwa pasażera napełnia się, przedmioty te mogą stać się groźnymi pociskami i mogą spowodować obrażenia.

 

OSTRZEŻENIE
 •  Podczas napełniania się poduszki bezpieczeństwa da się słyszeć głośny huk, a następnie we wnętrzu samochodu pojawia się drobnoziarnisty pył. Jest to całkowicie normalne i nie stanowi zagrożenia - poduszki bezpieczeństwa są pokryte tym pyłem. Pył powstały podczas napełniania się poduszki bezpieczeństwa może u niektórych osób spowodować podrażnienie skóry lub oczu oraz wywołać atak astmy. Zawsze po wypadku, w którym nastąpiło napełnienie poduszek bezpieczeństwa, należy umyć wszystkie wystawione na działanie pyłu partie skóry w ciepłej wodzie z mydłem.
 • System SRS działa tylko wtedy, gdy kluczyk zapłonowy znajduje się w położeniu ON. Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu SRS "
  "nie świeci się lub świeci się w sposób ciągły po tym, jak zaświeciła się na około 6 sekund po ustawieniu kluczyka zapłonowego w położeniu ON lub zacznie się świecić w trakcie jazdy, po uruchomieniu silnika, znaczy to, że system SRS nie działa prawidłowo. W takim przypadku samochód musi być natychmiast skontrolowany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.
 •  Przed dokonywaniem wymiany bezpiecznika lub odłączeniem zacisku przewodu instalacji elektrycznej od bieguna akumulatora, obróć wyłącznik zapłonu do pozycji LOCK i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Nigdy nie wyjmuj lub nie wymieniaj bezpiecznika związanego z poduszką powietrzną, kiedy zapłon jest włączony. Brak stosowania się do tego ostrzeżenia spowoduje, iż kontrolka ostrzegawcza systemu SRS " " będzie się
  świecić.

Wskaźnik ostrzegawczy poduszek bezpieczeństwa

Wskaźnik ostrzegawczy poduszek bezpieczeństwa został umieszczony na tablicy rozdzielczej, aby ostrzegać kierowcę, o potencjalnych problemach z podu ...

Przednia poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (jeżeli jest w wyposażeniu)

Pojazd jest wyposażony w Dodatkowy system zabezpieczający (Poduszki powietrzne) oraz ramieniowo-biodrowe pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów ...

Categorie