Kia Rio: Phone (telefon)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Phone (telefon)

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji telefonu Bluetooth Wireless Technology

Wykonywanie połączenia telefonicznego z wykorzystaniem sterownika zdalnego sterowania w kierownicy

Wykonywanie połączenia telefonicznego z wykorzystaniem sterownika zdalnego sterowania w kierownicy


 1.  Krótko nacisnąć (poniżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika zdalnego
  sterowania w kierownicy.
 2.  Na ekranie wyświetlona zostanie historia połączeń.
 3.  Ponownie naciśnij klawisz , aby
  podłączyć się z wybranym numerem.
 1.  Nacisnąć i przytrzymać (powyżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika
  zdalnego sterowania w kierownicy.
 2.  Ostatni numer połączenia został ponowne wybrany.

❈ Jeśli historia połączeń nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać historię połączeń.

(Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Phone MENU (MENU telefonu)

Naciśnij klawisz , by wyświetlić trzy menu (Call History, Phone book, Phone Setup).

Phone MENU


Call history (Historia połączeń)

Naciśnij klawisz Ustaw [1
Call history] (Historia połączeń) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Wyświetlana jest Historia połączeń i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

Jeśli historia połączeń nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać historię połączeń.

(Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Contacts (Kontakty)

Naciśnij klawisz Ustaw [2
Phone book] (Książkę telefoniczną) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Wyświetlane są kontakty i mogą one być wykorzystane do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

❈ Jeśli w kontaktach pod pojedynczym kontaktem zapisanych jest więcej numerów niż jeden, wtedy wyświetlony będzie ekran pokazujący numer telefonu przenośnego, numer domowy i biurowy. Wybierz żądany numer do przeprowadzenia połączenia.

❈ Jeśli Kontakty nie istnieją, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać Kontakty. (Funkcja pobierania kontaktów może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Konfigurowanie telefonu

Naciśnij klawisz Ustaw [3
Phone Setup] (Konfiguracja telefonu) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza.


Wyświetlony będzie ekran Phone Setup (Konfiguracji telefonu przenośnego) Bluetooth Wireless Technology. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z "Konfigurowanie telefonu".

Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My music

Naciśnij klawisz , aby zmieniać tryby w kolejności CD ➟ USB(iPod) ➟ AUX ➟ My Music ➟ BT Audio. Na ekranie wyświetlona jest nazw ...

Jazda samochodem

OSTRZEŻENIE - SPALINY SILNIKOWE MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE! Spaliny silnikowe mogą być bardzo niebezpieczne. Jeśli kiedykolwiek wewnątr ...

Categorie