Kia Rio: Olej napędowy

Kia Rio –> Wstęp –> Wymagania dotyczące paliwa –> Silnik diesla –> Olej napędowy

Silnik diesla musi pracować jedynie na oleju napędowym dostępnym w handlu, zgodnym z wymaganiami normy EN 590 lub normami równoważnymi. (EN oznacza "Normę europejską"). Nie wolno stosować oleju napędowego stosowanego na statkach, oleju grzewczego lub nie zatwierdzonych dodatków, ponieważ takie postępowanie może zwiększyć zużycie lub spowodować uszkodzenie silnika i układu paliwowego silnika.

Stosowanie nie zatwierdzonych paliw i/lub dodatków może w rezultacie spowodować ograniczenie praw gwarancyjnych.

W samochodzie stosowany jest olej napędowy o liczbie cetanowej 51.

Jeśli dostępne są dwa rodzaje oleju napędowego, stosuj prawidłowo olej letni lub zimowy zależnie od panujących temperatur.

Sprawdzaj poziom paliwa w zbiorniku paliwa bardzo dokładnie: Jeżeli nastąpi zatrzymanie pracy silnika z powodu wadliwego paliwa, obwody paliwa muszą zostać całkowicie oczyszczone, aby możliwe było ponowne uruchomienie.

OSTROŻNIE Nie pozwól, aby do zbiornika dostała się benzyna lub woda.

Gdyby się tak stało, byłoby konieczne zlanie paliwa i odpowietrzenie przewodów paliwowych, aby można było uniknąć zablokowania pompy wtryskowej i uszkodzenia silnika.

 

OSTROŻNIE - OLEJ NAPĘDOWY (jeżeli jest w wyposażeniu z DPF) Do pojazdów wyposażonych system DPF silników diesla zaleca się wykorzystywać olej napędowy zgodny z wymaganiami przepisów i norm państwowych.

Jeśli użytkownik będzie wykorzystywał olej napędowy o dużej zawartości siarki (więcej niż 50 cząstek siarki na jeden milion) oraz niezgodne z wymaganiami technicznymi dodatki, nastąpi uszkodzenie systemu DPF i będzie emitowany biały dym.

Silnik diesla

...

Biodiesel

Dostarczany do sieci handlu paliwami olej napędowy zawierający w dodatek w mieszaninie nie więcej niż 7% biodiesla, powszechnie znanego jako "Diesel B7", mo ...

Categorie