Kia Rio: Biodiesel

Dostarczany do sieci handlu paliwami olej napędowy zawierający w dodatek w mieszaninie nie więcej niż 7% biodiesla, powszechnie znanego jako "Diesel B7", może być wykorzystywany w Państwa samochodzie, jeśli biodiesel spełnia wymagania normy EN 14214 lub specyfikacji równoważnych. (EN zastępuje określenie "Norma Europejska"). Stosowanie biopaliw w ilości przekraczającej 7%, wyprodukowanych z rzepakowego estru metylowego (RME), estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME), estru metylowego oleju roślinnego (VME) itd., albo mieszanie oleju napędowego z biodieslem będzie powodowało zwiększone zużycie lub uszkodzenie silnika i układu paliwowego. Naprawy lub wymiany zużytych lub uszkodzonych części wymagane na skutek stosowania niezatwierdzonych paliw nie będą objęte gwarancją producenta.

OSTROŻNIE
  •  Nie należy nigdy stosować paliw, czy to oleju napędowego, biodiesla B7, czy innych, które nie spełniają najnowszych specyfikacji technicznych przemysłu petrochemicznego.
  •  Nie należy nigdy stosować jakichkolwiek dodatków, czy polepszaczy paliw, które nie są zalecane lub zatwierdzone przez producenta pojazdu.

Olej napędowy

Silnik diesla musi pracować jedynie na oleju napędowym dostępnym w handlu, zgodnym z wymaganiami normy EN 590 lub normami równoważnymi. (EN oznacza " ...

Proces docierania samochodu

Nie jest konieczny specjalny okres docierania. Stosując kilka następujących, prostych zasad ostrożności podczas pokonywania pierwszego 1000 km (600 mil ...

Categorie