Ford Fiesta: Zdejmowanie koła

Ford Fiesta –> Koła i opony –> Wymiana koła –> Zdejmowanie koła

OSTRZEŻENI

UWAGA

Nie kładź kół ze stopów lekkich zewnętrzną stroną do dołu, ponieważ uszkodzi to lakier.

Wskazówka: Koło zapasowe mieści się pod wykładziną podłogową w bagażniku.

Zdejmowanie koła


  1. Załóż klucz do nakrętek blokujących.
  2. Poluzuj nakrętki koła.

Zdejmowanie koła


  1. Zamocuj podnośnik do kołnierza.
  2. Rozłóż podnośnik, aż jego podstawa będzie przylegać płasko do podłoża, a podnośnik będzie ustawiony pionowo pod miejscem podstawienia.

Zdejmowanie koła


  1. Podnieś pojazd, aż koło nie będzie dotykać podłoża
  2. Wykręć nakrętki koła i zdejmij koło.

Zdejmowanie kołpaka

Pierwszy typ Wsuń płaski koniec klucza do kół między obręcz koła a kołpak i ostrożnie zdejmij kołpak. Drugi typ 1. Wsu ...

Zakładanie koła

OSTRZEŻENIA Stosuj wyłącznie koła i opony odpowiednich rozmiarów. Stosowanie kół i opon innych rozmiarów może doprowa ...

Categorie