Ford Fiesta: Zakładanie koła

Ford Fiesta –> Koła i opony –> Wymiana koła –> Zakładanie koła

OSTRZEŻENIA

UWAGA

Nie montuj obręczy ze stopów lekkich za pomocą nakrętek przeznaczonych do obręczy stalowych.

Wskazówka: Nakrętki kół ze stopów lekkich oraz szprychowych kół stalowych można również stosować do stalowego koła zapasowego przez krótki czas (maksymalnie dwa tygodnie).

Wskazówka: Upewnij się, że powierzchnie styku koła i piasty są wolne od ciał obcych.

Wskazówka: Dopilnuj, by stożki nakrętek kół znajdowały się od strony koła.

1. Zamontuj koło.

2. Wkręć lekko nakrętki.

3. Załóż klucz do nakrętek blokujących.

Zakładanie koła


4. Częściowo dokręć nakrętki kół w kolejności pokazanej na rysunku.

5. Opuść samochód i usuń podnośnik.

6. Dokręć do końca nakrętki kół w kolejności pokazanej na rysunku. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 161).

7. Załóż kołpak koła nasadą dłoni.

OSTRZEŻENIE

Przy najbliższej okazji sprawdź dokręcenie nakrętek zmienionego koła i ciśnienie powietrza w oponie.

Zdejmowanie koła

OSTRZEŻENI Zaparkuj pojazd w taki sposób, aby nie przeszkadzał i nie zagrażał innym uczestnikom ruchu i Tobie. Ustaw trójkąt ostrze ...

Zestaw do naprawy opon

Twój pojazd może nie być wyposażony w koło zapasowe. W takim wypadku będzie on wyposażony w awaryjny zestaw do napraw opon, który mo& ...

Categorie