Ford Fiesta: Zakończenie odtwarzania płyty

Ford Fiesta –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Zakończenie odtwarzania płyty

Aby wznowić odbiór radiowy we wszystkich urządzeniach:

Naciśnij przycisk RADIO.

Wskazówka: Nie spowoduje to wysunięcia płyty CD; płyta zatrzyma się w tym momencie, w którym przywrócony został odbiór radiowy.

Aby powrócić do odtwarzania płyty, naciśnij ponownie przycisk CD.

Opcje wyświetlacza MP3

Wskazówka: W urządzeniach typu 1 konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku INFO, aby wyświetlone zostały wszystkie dostę ...

Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN)

Wskazówka: W celu uzyskania optymalnego efektu podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, ustaw głośność na tym urządzeniu na wysok ...

Categorie