Ford Fiesta: Opcje wyświetlacza MP3

Ford Fiesta –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Opcje wyświetlacza MP3

Wskazówka: W urządzeniach typu 1 konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku INFO, aby wyświetlone zostały wszystkie dostępne informacje o danym utworze.

Gdy odtwarzana jest płyta MP3, mogą być wyświetlane informacje zapisane dla każdej ścieżki. Informacje te zawierają zwykle:

Odtwarzacz zwykle pokazuje nazwę odtwarzanego pliku. Aby wybrać inną informację:

Opcje wyświetlacza tekstu CD

Gdy odtwarzana jest płyta CD audio z tekstem, może być wyświetlana pewna ilość informacji zapisanych dla każdej ścieżki. Informacje te zawierają zwykle:

Te opcje wyświetlacza wybierane są w taki sam sposób jak w przypadku MP3.

Nawigacja po ścieżkach MP3

Ścieżki MP3 można nagrywać na płytach CD na wiele sposobów. Mogą być umieszczone w głównym katalogu jak to ma miejsce w prz ...

Zakończenie odtwarzania płyty

Aby wznowić odbiór radiowy we wszystkich urządzeniach: Naciśnij przycisk RADIO. Wskazówka: Nie spowoduje to wysunięcia płyty CD; pły ...

Categorie