Ford Fiesta: Wymontowywanie reflektora

Ford Fiesta –> Oświetlenie –> Wymontowywanie reflektora

1. Otworzyć pokrywę silnika. Patrz Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika (strona 136).

Wymontowywanie reflektora


2. Wykręć śruby.

Wymontowywanie reflektora


3. Odłącz złącze elektryczne.

4. Wyjmij reflektor.

Wskazówka: Montując reflektor, zwróć uwagę, by całkowicie zatrzasnąć reflektor w zaciskach ustalających.

Lampki oświetlenia wnętrza

Lampka oświetlenia wnętrza Wyłączone Włącznik drzwiowy Włączone Gdy włącznik jest w położeniu B, lampka ...

Wymiana żarówki

OSTRZEŻENIA Wyłącz światła i zapłon. Poczekaj, aż żarówka ostygnie, zanim ją wyjmiesz. UWAGI Nie dotykaj szkla ...

Categorie