Ford Fiesta: Wkładanie haka holowniczego

Ford Fiesta –> Holowanie –> Hak holowniczy –> Wkładanie haka holowniczego

Wkładanie haka holowniczego


OSTRZEŻENIE

Hak holowniczy może być wkładany tylko wówczas, gdy jest całkowicie odblokowany.

1. Wyciągnij zaślepkę.

2. Włóż hak w położeniu pionowym i dociśnij go do góry, aż się zablokuje (1).

Nie trzymaj rąk blisko pokrętła.

3. Zielone oznaczenie na pokrętle musi zrównać się z zielonym oznaczeniem na haku.

4. Aby zablokować, obróć kluczyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go (2).

5. Zdejmij nasadkę osłaniającą z obsadki klucza i wciśnij ją na blokadę.

Odblokowanie mechanizmu haka holowniczego

1. Zdejmij nasadkę osłaniającą (1). Włóż kluczyk i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby odblokowa& ...

Jazda z przyczepą

OSTRZEŻENIE Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków nie został spełniony, nie wolno używać haka holowniczego i musi on zo ...

Categorie