Ford Fiesta: Odblokowanie mechanizmu haka holowniczego

Ford Fiesta –> Holowanie –> Hak holowniczy –> Odblokowanie mechanizmu haka holowniczego

Odblokowanie mechanizmu haka holowniczego


1. Zdejmij nasadkę osłaniającą (1). Włóż kluczyk i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować (2).

2. Przytrzymaj hak holowniczy. Wyciągnij pokrętło i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz cichy trzask (3).

3. Czerwone oznaczenie na pokrętle musi zrównać się z zielonym oznaczeniem na haku.

4. Puść pokrętło. Hak jest odblokowany.

Hak holowniczy

OSTRZEŻENIA Gdy nie korzystasz z haka holowniczego, zawsze przewoź go dobrze zamocowanego w bagażniku. Należy zwrócić szczególn ...

Wkładanie haka holowniczego

OSTRZEŻENIE Hak holowniczy może być wkładany tylko wówczas, gdy jest całkowicie odblokowany. 1. Wyciągnij zaślepkę. 2. W&# ...

Categorie