Ford Fiesta: Włączanie i wyłączanie pomocy przy parkowaniu

Układ pomocy przy parkowaniu jest domyślnie wyłączony. Aby włączyć układ pomocy przy parkowaniu, wybierz bieg wsteczny lub naciśnij przełącznik na tablicy rozdzielczej. Umiejscowienie elementów: Patrz Krótkie wprowadzenie (strona 10).

Lampka w przełączniku zapala się, gdy układ pomocy przy parkowaniu jest włączony.

Aby wyłączyć, ponownie naciśnij przełącznik lub wyłącz bieg wsteczny.

Wskazówka: Układ pomocy przy parkowaniu wyłącza się automatycznie po okresie 20 sekund, jeśli czujniki w przednim zderzaku nie wykryją żadnej przeszkody.

Pojazdy wyposażone w: Układ pomocy przy parkowaniu z przodu i ztyłu

OSTRZEŻENIE Układ pomocy przy parkowaniu nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas wykonywania manewrów. ...

Wykonywanie manewrów z układem pomocy przy parkowaniu

Jeśli w odległości ok. 150 cm za tylnym zderzakiem, ok. 80 cm przed przednim zderzakiem lub ok. 50 cm z boku znajduje się przeszkoda, słychać p ...

Categorie