Ford Fiesta: Pojazdy wyposażone w: Układ pomocy przy parkowaniu z przodu i ztyłu

Ford Fiesta –> Pomoc przy parkowaniu –> Korzystanie z pomocy przy parkowaniu –> Pojazdy wyposażone w: Układ pomocy przy parkowaniu z przodu i ztyłu

OSTRZEŻENIE

Układ pomocy przy parkowaniu nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas wykonywania manewrów.

Pojazdy wyposażone w: Tylny układ pomocy przy parkowaniu

OSTRZEŻENIE Układ pomocy przy parkowaniu nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas wykonywania manewrów. Układ p ...

Włączanie i wyłączanie pomocy przy parkowaniu

Układ pomocy przy parkowaniu jest domyślnie wyłączony. Aby włączyć układ pomocy przy parkowaniu, wybierz bieg wsteczny lub naciśnij ...

Categorie