Ford Fiesta: Ustawienia osobiste

Ford Fiesta –> Wyświetlacze informacyjne –> Ustawienia osobiste

Jednostki miar

Aby przełączyć pomiędzy jednostkami metrycznymi i brytyjskimi, przewiń do tego ekranu i naciśnij przycisk OK.

Przełączanie pomiędzy jednostkami miar na tym ekranie będzie miało wpływ na następujące ekrany:

Wyłączenie brzęczyka

Można wyłączyć następujące brzęczyki:

Komputer pokładowy

Zewnętrzna temperatura powietrza Komputer pokładowy Komputer pokładowy Naciśnij przycisk, aby przewinąć ekrany wyświetlacza. A ...

Komunikaty informacyjne

Poduszka powietrzna Komunikat Lampka ostrzegawcza Czynności Poduszka powietrz. awaria natychm. serwis! żółta Układ powin ...

Categorie