Ford Fiesta: Komputer pokładowy

Ford Fiesta –> Wyświetlacze informacyjne –> Komputer pokładowy

  1. Zewnętrzna temperatura
    powietrza
  2. Komputer pokładowy

Komputer pokładowy

Komputer pokładowy


Naciśnij przycisk, aby przewinąć ekrany wyświetlacza.

Aby skasować wskazania licznika dziennego, średniego zużycia paliwa i średniej prędkości, przewiń do odpowiedniego ekranu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk.

Komputer pokładowy zawiera następujące ekrany informacyjne:

Licznik dzienny

Rejestruje przebieg pojedynczej podróży.

Zasięg na paliwie w zbiorniku

Podaje przybliżoną odległość, jaką może pokonać pojazd na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Zmiany w sposobie prowadzenia pojazdu mogą powodować zmiany wskazywanych wartości.

Średnie zużycie paliwa

Wskazuje średnie zużycie paliwa od chwili ostatniego wyzerowania.

Średnia prędkość

Wskazuje średnią prędkość od chwili ostatniego wyzerowania.

Drogomierz

Rejestruje całkowity przebieg samochodu.

Informacje ogólne

Wskazówka:Wyświetlacz pozostanie włączony jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu zapłonu. Za pomocą elementów sterowania zespo ...

Ustawienia osobiste

Jednostki miar Aby przełączyć pomiędzy jednostkami metrycznymi i brytyjskimi, przewiń do tego ekranu i naciśnij przycisk OK. Przełącza ...

Categorie