Ford Fiesta: Rozruch silnika

1. Doprowadź silnik pojazdu B do umiarkowanie wysokich obrotów.

2. Uruchom silnik pojazdu A.

3. Pozwól silnikom obu pojazdów pracować przez co najmniej 3 minuty przed odłączeniem przewodów.

UWAGA

Rozłączając przewody nie włączaj reflektorów zamiast ogrzewania tylnej szyby. Podwyższone napięcie spowoduje przepalenie żarówek.

Odłącz przewody w odwrotnej kolejności

Podłączanie przewodów

Pojazd z akumulatorem rozładowanym Pojazd z akumulatorem pomocniczym Przewód połączenia bieguna dodatniego Przewód połącze ...

Punkty połączenia akumulatora

UWAGA Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego bieguna (-) rozładowanego akumulatora. ...

Categorie