Ford Fiesta: Podłączanie przewodów

Podłączanie przewodów


  1. Pojazd z akumulatorem rozładowanym
  2. Pojazd z akumulatorem pomocniczym
  3. Przewód połączenia bieguna dodatniego
  4. Przewód połączenia bieguna ujemnego

1. Ustaw samochody tak, aby się ze sobą nie stykały.

2. Wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki prądu.

3. Połącz dodatni biegun (+) pojazdu B z dodatnim biegunem (+) pojazdu A (przewód C).

4. Połącz ujemny biegun (-) pojazdu B z połączeniem do masy pojazdu A (przewód D). Patrz Punkty połączenia akumulatora

UWAGI

Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych

UWAGI Podłączaj jedynie akumulatory o tym samym napięciu nominalnym. Zawsze stosuj przewody rozruchowe wyposażone w izolowane końców ...

Rozruch silnika

1. Doprowadź silnik pojazdu B do umiarkowanie wysokich obrotów. 2. Uruchom silnik pojazdu A. 3. Pozwól silnikom obu pojazdów pracować przez c ...

Categorie