Ford Fiesta: Okna otwierane elektrycznie

Ford Fiesta –> Okna i lusterka –> Okna otwierane elektrycznie

OSTRZEŻENIE

Okna otwierane elektrycznie uruchamiaj jedynie wtedy, gdy na ich drodze nie ma żadnych przeszkód.

Wskazówka: Częste uruchamianie przełączników w krótkich odstępach czasu może spowodować chwilowe wyłączenie układu w celu zapobieżenia jego uszkodzeniu na skutek przegrzania.

Okna mogą być otwierane tylko przy włączonym zapłonie.

Okna i lusterka

...

Przełączniki na drzwiach kierowcy

Wszystkie okna można otwierać/zamykać za pomocą przełączników na drzwiach kierowcy. Automatyczne otwieranie i zamykanie okna drzwi kier ...

Categorie