Ford Fiesta: Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie

Ford Fiesta –> Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji –> Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie

Regulacja rozprowadzania powietrza

Regulacja rozprowadzania powietrza


  1. Nawiew na nogi
  2. Nawiew na nogi i przednią szybę
  3. Przednia szyba
  4. Nawiew na wysokość twarzy
  5. Nawiew na wysokość twarzy i nogi

Przełącznik rozprowadzania powietrza można ustawić w dowolnym położeniu pośrednim pomiędzy symbolami.

Dmuchawa

Dmuchawa


  1. Wyłączone

Wskazówka: Jeżeli wyłączysz dmuchawę, przednia szyba może zaparowywać.

Recyrkulacja powietrza

Naciśnij przełącznik, aby
przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza.

Ustawienia układu

Wskazówka: Ustaw wszystkie przełączniki w pokazanych położeniach.

Szybkie ogrzewanie wnętrza pojazdu

Szybkie ogrzewanie wnętrza pojazdu


Wentylacja

Wentylacja


Ustaw rozprowadzanie powietrza, dmuchawę i nawiewniki odpowiednio do potrzeb.

Włączanie i wyłączanie klimatyzacji

Jeżeli wyłączysz dmuchawę,
klimatyzacja wyłączy się. Gdy ponownie włączysz dmuchawę, klimatyzacja włączy się automatycznie.

Chłodzenie powietrzem z zewnątrz

Chłodzenie powietrzem z zewnątrz


Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu

Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu


Odszranianie i odparowywanie przedniej szyby

Odszranianie i odparowywanie przedniej szyby


Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 4C, klimatyzacja włączy się automatycznie. Pamiętaj, aby włączyć dmuchawę. Lampka kontrolna w przełączniku zapala się podczas odszraniania i odparowywania.

Jeżeli przestawisz pokrętło regulacji rozprowadzania powietrza do położenia innego niż C, klimatyzacja A/C pozostanie włączona.

Możesz włączać i wyłączać klimatyzację i recyrkulację powietrza, gdy przełącznik rozprowadzania powietrza znajduje się w położeniu C.

W razie potrzeby włącz ogrzewanie szyb.

Patrz Ogrzewanie szyb i lusterek (strona 84).

Zmniejszanie wilgotności powietrza we wnętrzu pojazdu

Zmniejszanie wilgotności powietrza we wnętrzu pojazdu


Nawiewniki

Nawiewnik środkowy Zamykanie Otwieranie Nawiewnik boczny ...

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

System ten automatycznie kontroluje temperaturę, ilość i rozprowadzanie powietrza i dostosowuje je do warunków jazdy i pogody. Naciśnięcie przyci ...

Categorie