Ford Fiesta: Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

Ford Fiesta –> Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji –> Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

System ten automatycznie kontroluje temperaturę, ilość i rozprowadzanie powietrza i dostosowuje je do warunków jazdy i pogody. Naciśnięcie przycisku AUTO raz powoduje włączenie trybu automatycznego.

Wskazówka: Unikaj regulowania ustawień, gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone. Automatyczny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji automatycznie dostosowuje ustawienia do bieżących warunków. Aby układ działał prawidłowo, nawiewniki boczne i centralne powinny być całkowicie otwarte.

Wskazówka: Czujnik nasłonecznienia znajduje się w górnej części tablicy rozdzielczej. Nie zasłaniaj czujnika żadnymi przedmiotami.

Wskazówka: Przy niskich temperaturach zewnętrznych, gdy układ jest w trybie automatycznym, strumień powietrza kierowany jest na szybę przednią i na szyby boczne, dopóki silnik się nie rozgrzeje.

Ustawianie temperatury

Możesz ustawić temperaturę w
zakresie od 16ºC do 28ºC w odstępach co 0,5ºC.

W położeniu LO (poniżej 16ºC) układ przełączy się na stałe chłodzenie, w położeniu HI (powyżej 28ºC) na stałe ogrzewanie i nie będzie utrzymywał stałej temperatury.

Dmuchawa

Prędkość dmuchawy pokazywana jest
na wyświetlaczu.

Aby powrócić do trybu auto, naciśnij przycisk AUTO.

Rozprowadzanie powietrza

Aby ustawić rozprowadzanie powietrza, naciśnij odpowiedni przycisk. Jednocześnie można wybrać dowolną kombinację ustawień.

  1. Nawiew na nogi

  2. Nawiew na wysokość twarzy
  3. Przednia szyba

Gdy wybierzesz odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej, A, B i C wyłączą się automatycznie i włączy się klimatyzacja. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Nie można wybrać recyrkulacji powietrza.

Odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej

Naciśnij przycisk odmrażania i
odparowywania szyby przedniej. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Klimatyzacja jest włączana automatycznie. Dopóki rozprowadzanie powietrza będzie ustawione w tym położeniu, nie można wybrać recyrkulacji powietrza.

Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie można ich ustawić ręcznie. Dmuchawa jest ustawiona na wysoką prędkość a temperatura na HI.

Gdy wybrane jest odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej, ogrzewanie szyb automatycznie się włączy i po krótkim czasie wyłączy.

Aby powrócić do trybu auto, naciśnij przycisk AUTO.

Włączanie i wyłączanie klimatyzacji

Naciśnij przycisk A/C, aby
włączyć lub wyłączyć klimatyzację. A/C WYŁĄCZ.

pojawia się na wyświetlaczu, gdy klimatyzacja jest wyłączona.

Gdy klimatyzacja zostanie włączona, na wyświetlaczu pojawi się napis A/C WŁĄCZ..

Recyrkulacja powietrza

Naciśnij przycisk recyrkulacji
powietrza, aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza.

Wskazówka: Gdy układ jest w trybie automatycznym, a temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest dosyć wysoka, opcja recyrkulacji powietrza zostaje wybrana automatycznie, aby zapewnić jak najlepsze chłodzenie wnętrza. Po osiągnięciu wybranej wartości temperatury, układ ponownie wybierze automatycznie nawiew powietrza z zewnątrz.

Wyłączanie automatycznej regulacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wciśnij przycisk OFF.


Po wyłączeniu układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji nie działa i ustawiona jest recyrkulacja powietrza.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie

Regulacja rozprowadzania powietrza Nawiew na nogi Nawiew na nogi i przednią szybę Przednia szyba Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na wysokoś ...

Ogrzewanie szyb i lusterek

Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby Stosuj ogrzewanie szyb do odszraniania i odparowywania przedniej i tylnej szyby. Wskazówka: Ogrzewanie szyb działa jedynie wte ...

Categorie